مقالات مدیریت با پرسشنامه به زبان انگلیسی - صفحه 9 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور استراتژی های برند در فروشگاه و بیان رابطه ای از طریق تبلیغات فروش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور استراتژی های برند در فروشگاه و بیان رابطه ای از طریق تبلیغات فروش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظهور استراتژی های برند در فروشگاه و بیان رابطه ای از طریق تبلیغات فروش عنوان انگلیسی مقاله Developing in-store brand strategies and relational expression through sales promotions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توضیح رفتار خرید سبز مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توضیح رفتار خرید سبز مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل گسترده از رفتار-ارزش-نگرش برای توضیح رفتار خرید سبز مصرف کنندگان چینی عنوان انگلیسی مقاله An extended model of value-attitude-behavior to explain Chinese consumers’ green purchase behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Capabilities, strategies and firm performance in the United Kingdom انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت فوق فعال عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارزش های فرهنگی و سبک های مذاکره – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارزش های فرهنگی و سبک های مذاکره – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین ارزش های فرهنگی، هوش فرهنگی و سبک های مذاکره عنوان انگلیسی مقاله The relationship between cultural values, cultural intelligence and negotiation styles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعمال مدیریت ارزش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعمال مدیریت ارزش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اعمال مدیریت ارزش هنگامی که به نظر می رسد هیچ ارزشی برای مدیریت وجود ندارد: مورد انحلال هسته ای عنوان انگلیسی مقاله Applying value management when it seems that there is no value to be managed: the case of nuclear decommissioning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب بهینه سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب بهینه سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب بهینه سرمایه گذاری در پروژه فتوولتائیک (PV) توزیع شده صنعتی و تجاری بر اساس مقادیر ترکیبی و مدل TODIM-ابر از دیدگاه های شرکتهای کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله Optimal investment selection of industrial and commercial rooftop distributed PV project based on combination weights and cloudTODIM model from […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه دادن بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه دادن بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ارزش عاطفی برای خواندن و ارائه دادن بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در خدمات فداکارانه عنوان انگلیسی مقاله The role of emotional value for reading and giving eWOM in altruistic services انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک در اقتصادهای در حال ظهور: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله Empowering women micro-entrepreneurs in emerging economies: The role of information communications technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سطح پایداری در دانشگاه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سطح پایداری در دانشگاه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش سطح پایداری در دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی ایران از طریق مشارکت دانشجویان در فرآیند تولید محتوا ارزشی عنوان انگلیسی مقاله Increasing the sustainability level in agriculture and Natural Resources Universities of Iran through students’ engagement in the value Cocreation process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پرداخت تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پرداخت تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرداخت تلفن همراه همه یکسان نیست: پذیرش سیستم های پرداخت تلفن همراه وابسته به فناوری کاربردی عنوان انگلیسی مقاله Mobile payment is not all the same: The adoption of mobile payment systems depending on the technology applied انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موارد کسب و کار برای اجرای بوم آرایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موارد کسب و کار برای اجرای بوم آرایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موارد کسب و کار برای اجرای بوم آرایی: یک چارچوب مبتنی بر شبیه سازی عنوان انگلیسی مقاله Business cases for ecodesign implementation: a simulation-based framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد انگیزه کارآفرینی زنان: نمونه استان آدانا عنوان انگلیسی مقاله A research on women’s entrepreneurship motivation: Sample of Adana Province انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مدیریت با پرسشنامه به زبان انگلیسی از مجلات ISI