مقالات مدیریت با پرسشنامه به زبان انگلیسی - صفحه 8 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه های حرفه ای خدمات: نقش حرفه ای ها، مشتریان و تعاملات موثر آنها عنوان انگلیسی مقاله Enhancing value co-creation in professional service projects: The roles of professionals, clients and their effective interactions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشینه ها و پیامدهای رفتار سازمانی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشینه ها و پیامدهای رفتار سازمانی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشینه ها و پیامدهای رفتار سازمانی مثبت: نقش سرمایه روانشناختی در ارتقاء بهزیستی کارکنان در سازمان های ورزشی عنوان انگلیسی مقاله The antecedents and consequences of positive organizational behavior: The role of psychological capital for promoting employee well-being in sport organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پشت صحنه: درک موانع اجتماعی و فنی در پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان از طریق ذره بین های نظری تحقیق سیستم های اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Behind the scenes: Understanding the socio-technical barriers to BIM adoption through the theoretical lens of information systems research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا همه عناصر سرمایه فکری سبز به پایداری تجارت کمک می کند؟ شواهدی در زمینه مالزی با استفاده از روش مربعات جزئی حداقل عنوان انگلیسی مقاله Do all elements of green intellectual capital contribute toward business sustainability? Evidence from the Malaysian context using the Partial Least Squares method انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانو ژنراتورهای الکتریسیته مالشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانو ژنراتورهای الکتریسیته مالشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی پویایی یک شبکه تحقیقاتی در حال ظهور با استفاده از مورد نانو ژنراتورهای الکتریسیته مالشی عنوان انگلیسی مقاله Examining the dynamics of an emerging research network using the case of triboelectric nanogenerators انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختار شبکه های اجتماعی بر جهت گیری کارآفرینی شرکت های اسپین-آف دانشگاهی عنوان انگلیسی مقاله The influence of the structure of social networks on academic spin-offs’ entrepreneurial orientation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک تیم غرفه دار با عملکرد بالا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک تیم غرفه دار با عملکرد بالا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد یک تیم غرفه دار با عملکرد بالا: یک چشم انداز سازمانی موقت عنوان انگلیسی مقاله Creating a high-performance exhibitor team: A temporary-organization perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اطلاعات در زنجیره تامین خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اطلاعات در زنجیره تامین خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش استفاده از اطلاعات در یک زنجیره تامین خرده فروشی: یک داده کاوی علمی سببی و رویکرد مدل سازی تحلیلی عنوان انگلیسی مقاله The role of information usage in a retail supply chain: A causal data mining and analytical modeling approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه: غوطه وری دانش آموزان، فعالیت های بازی، عملکرد تیم و نتایج یادگیری عنوان انگلیسی مقاله Mobile game-based learning in secondary education: Students’ immersion, game activities, team performance and learning outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور استراتژی های برند در فروشگاه و بیان رابطه ای از طریق تبلیغات فروش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور استراتژی های برند در فروشگاه و بیان رابطه ای از طریق تبلیغات فروش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظهور استراتژی های برند در فروشگاه و بیان رابطه ای از طریق تبلیغات فروش عنوان انگلیسی مقاله Developing in-store brand strategies and relational expression through sales promotions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توضیح رفتار خرید سبز مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توضیح رفتار خرید سبز مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل گسترده از رفتار-ارزش-نگرش برای توضیح رفتار خرید سبز مصرف کنندگان چینی عنوان انگلیسی مقاله An extended model of value-attitude-behavior to explain Chinese consumers’ green purchase behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Capabilities, strategies and firm performance in the United Kingdom انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت فوق فعال عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مدیریت با پرسشنامه به زبان انگلیسی از مجلات ISI