دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی به زبان انگلیسی - صفحه 13 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخوانی استفاده از رسانه اجتماعی در ارتباطات CSR ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخوانی استفاده از رسانه اجتماعی در ارتباطات CSR ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From Homo Economicus to Homo dialogicus: Rethinking social media use in CSR communication ترجمه عنوان مقاله  از انسان اقتصادی به انسان محاوره ای: بازخوانی استفاده از رسانه های اجتماعی در ارتباطات CSR فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت اولویت منابع رسانه ای ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت اولویت منابع رسانه ای ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate social responsibility, media source preference, trust, and public engagement: The informed public’s perspective ترجمه عنوان مقاله  مسئولیت اجتماعی شرکت، اولویت منابع رسانه ای، اعتماد و مشارکت عمومی: دیدگاه آگاه عمومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی مسئولیت اجتماعی شرکت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی مسئولیت اجتماعی شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The status of corporate social responsibility research in public relations: A content analysis of published  articles in eleven scholarly journals from 1980 to 2015 ترجمه عنوان مقاله  وضعیت تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکتی در روابط عمومی: تحلیل محتوایی مقالات منتشر شده در ۱۱ مجله علمی از  ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان بهداشت درمان – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان بهداشت درمان – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic sourcing and corporate social responsibility: Aligning a healthcare organization’s strategic objectives ترجمه عنوان مقاله  منابع استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکتی: هماهنگ کردن اهداف استراتژیک سازمان بهداشت و درمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر  نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط حمایت CSR

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط حمایت CSR

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Communicating CSR-linked sponsorship: Examining theinfluence of three different      types of message sources ترجمه عنوان مقاله   ارتباط با حمایت از CSR: بررسی تاثیر سه نوع مختلف منابع پیام فرمت مقاله  PDF نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی طراحی قرارداد عدم تقارن اطلاعات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی طراحی قرارداد عدم تقارن اطلاعات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing Corporate Social Responsibility: Contract Design under Information Asymmetry ترجمه عنوان مقاله  افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی: طراحی قرارداد تحت عدم تقارن اطلاعات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴۶  صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه CSR رفتار نقش بزرگ مشتری تعدیل هویت سازمانی اخلاقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه CSR رفتار نقش بزرگ مشتری تعدیل هویت سازمانی اخلاقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  CSR motivation and customer extra-role behavior: Moderation of ethical corporate identity ترجمه عنوان مقاله انگیزه CSR و رفتار نقش بزرگ مشتری: تعدیل هویت سازمانی اخلاقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده وفاداری مصرف کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده وفاداری مصرف کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard,  satisfaction, and trust ترجمه عنوان مقاله  مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده وفاداری مصرف کننده: بررسی استانداردهای اخلاقی، رضایتمندی و  اعتماد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   An examination of the consequences of corporate social responsibility in the airline industry: Work  engagement, career satisfaction, and voice behavior ترجمه عنوان مقاله  بررسی عواقب ناشی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در صنعت هواپیمایی: تعامل کار، رضایت شغلی و رفتار صدا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Determinants and consequences of employee attributions of corporate social responsibility as substantive or  symbolic ترجمه عنوان مقاله  عوامل و عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان اساسی و یا نمادین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتی: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتی اینجا کلیک نمایید.