دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی به زبان انگلیسی - صفحه 12 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های کنترل مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های کنترل مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management control systems and corporate social responsibility: perspectives from a Japanese small company ترجمه عنوان مقاله سیستم های کنترل مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکتی: دیدگاه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هویت سازمانی در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هویت سازمانی در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of corporate identity on corporate social responsibility disclosure ترجمه عنوان مقاله تاثیر هویت سازمانی در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت مصرف کننده از CSR – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت مصرف کننده از CSR – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring consumer support for CSR from the perspective of moral legitimacy Evidence from Malaysia ترجمه عنوان مقاله بررسی حمایت مصرف کننده از CSR از منظر مشروعیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر CSR و برند تجاری بر وفاداری برند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر CSR و برند تجاری بر وفاداری برند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CSR and Corporate Branding Effect on Brand Loyalty: A Study of Indian Banking Industry ترجمه عنوان مقاله اثر CSR و برند تجاری بر وفاداری برند: صنعت بانکی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و ظرفیت های نوآورانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و ظرفیت های نوآورانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and innovative capacity: Intersection in a macro-level perspective ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و ظرفیت های نوآورانه فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتماع مدلهای مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتماع مدلهای مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing community based models of Corporate Social Responsibility ترجمه عنوان مقاله اجتماع در حال توسعه مدلهای مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سودآوری مسئولیت اجتماعی شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سودآوری مسئولیت اجتماعی شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله When and how is corporate social responsibility profitable? ترجمه عنوان مقاله سودآوری مسئولیت اجتماعی شرکت ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر CSR در ارتباط بین آگاهی مارکتینگ سبز و اهداف خرید مصرف کننده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر CSR در ارتباط بین آگاهی مارکتینگ سبز و اهداف خرید مصرف کننده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impacts of Corporate Social Responsibility on the Links Between Green Marketing Awareness and Consumer Purchase Intentions ترجمه عنوان مقاله  اثر CSR در ارتباط بین آگاهی مارکتینگ سبز و اهداف خرید مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده بر اساس متدهای CSR ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده بر اساس متدهای CSR ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supplier selection based on Corporate Social Responsibility practices ترجمه عنوان مقاله  انتخاب تامین کننده بر اساس شیوه های مسئولیت اجتماعی شرکت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵۴ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  مدیریت زنجیره تامین مجله  مجله بین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت عدم تقارن اطلاعاتی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت عدم تقارن اطلاعاتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing Corporate Social Responsibility: Contract Design under Information Asymmetry ترجمه عنوان مقاله  افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی: طراحی قرارداد تحت عدم تقارن اطلاعاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۶ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی،مدیریت مالی مجله  امگا – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شرکت چند ملیتی در توسعه صنعت روابط عمومی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شرکت چند ملیتی در توسعه صنعت روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Multinational corporations’ role in developing Vietnam’s public relations industry through corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله  نقش شرکت های چند ملیتی در توسعه صنعت روابط عمومی ویتنام از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و سازگاری CSR ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و سازگاری CSR ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate social responsibility and CSR fit as predictors of corporate reputation: A global perspective ترجمه عنوان مقاله  مسئولیت اجتماعی شرکتی و سازگاری CSR به عنوان پیش بینی کننده شهرت شرکت ها : دیدگاه جهانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وقوع بحران مسئولیت اجتماعی شرکتی و ادراک ریاکاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وقوع بحران مسئولیت اجتماعی شرکتی و ادراک ریاکاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of bad reputation: The occurrence of crisis, corporate social responsibility, and perceptions of hypocrisy and attitudes toward a company ترجمه عنوان مقاله  تاثیر شهرت بد: وقوع بحران، مسئولیت اجتماعی شرکتی و ادراک ریاکاری و نگرش نسبت به یک شرکت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتی: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتی اینجا کلیک نمایید.