دانلود رایگان مقالات مطالعه موردی مدیریت - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری در حمایت از مدیریت استراتژیک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری در حمایت از مدیریت استراتژیک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری در حمایت از مدیریت استراتژیک کسب و کار مزرعه: مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital in support of farm businesses’ strategic management: a case study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد بازارهای با ارزش برای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد بازارهای با ارزش برای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد بازارهای با ارزش برای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر داده ها: مطالعه موردی تجربی عنوان انگلیسی مقاله Establishing high value markets for data-driven customer relationship management systems: An empirical case study انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکالمات منابع انسانی جدید (HR) – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکالمات منابع انسانی جدید (HR) – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکالمات منابع انسانی جدید عنوان انگلیسی مقاله The new H.R. conversation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مطالعه موردی (Case study) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش رسانه اجتماعی در شرکت های تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش رسانه اجتماعی در شرکت های تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های پذیرش رسانه های اجتماعی در شرکت های تجارت به تجارت: یک رویکرد مطالعه موردی چندگانه عنوان انگلیسی مقاله Adoption strategies of social media in B2B firms: a multiple case study approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابط بین بانکی الکترونیکی و ماژول های حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابط بین بانکی الکترونیکی و ماژول های حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابط بین بانکی الکترونیکی و ماژول های حسابداری: تحلیل موردی شرکت ها در ویتنام عنوان انگلیسی مقاله The interface between electronic banking and accounting modules: A case analysis of companies in Vietnam انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر استراتژی مناقصه اپراتور پارکینگ وسایل نقلیه برقی (EVPO) در بازارهای روز – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر استراتژی مناقصه اپراتور پارکینگ وسایل نقلیه برقی (EVPO) در بازارهای روز – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تاثیر استراتژی مناقصه اپراتور پارکینگ وسایل نقلیه برقی (EVPO) در بازارهای روز پیش رو و زمان واقعی بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت عنوان انگلیسی مقاله Assessing the effect of bidding strategy of an Electric Vehicle Parking Operator (EVPO) in the day-ahead and real-time markets on the power system […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بین المللی شدن استراتژیک از طریق نوآوری برنامه درسی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بین المللی شدن استراتژیک از طریق نوآوری برنامه درسی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بین المللی شدن استراتژیک از طریق نوآوری برنامه درسی و مشارکت ذینفعان عنوان انگلیسی مقاله Strategic internationalization through curriculum innovations and stakeholder engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مطالعه موردی (Case […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از مدل کسب و کار برای بهبود روند سرمایه گذاری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از مدل کسب و کار برای بهبود روند سرمایه گذاری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از مدل کسب و کار برای بهبود روند سرمایه گذاری عنوان انگلیسی مقاله Using the business model canvas to improve investment processes انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مطالعه موردی (Case study) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی مجدد و گسترش مدل بازخورد مثبت شبکه – الزویر ۲۰۰۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی مجدد و گسترش مدل بازخورد مثبت شبکه – الزویر ۲۰۰۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفهوم سازی مجدد و گسترش مدل بازخورد مثبت شبکه : مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Reconceptualizing and expanding the positive feedback network effects model: A case study انتشار مقاله سال ۲۰۰۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات مطالعه موردی مدیریت (Case Study) به زبان انگلیسی از مجلات ISI