دانلود رایگان مقاله ISI کارآفرینی به زبان انگلیسی - صفحه 14 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و روانشناسی گرایش های مرتبط  کارآفرینی و روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله مشارکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فروپاشی محصول ظهور بازار برند ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فروپاشی محصول ظهور بازار برند ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Vertical disintegration of production and the rise of market for brands ترجمه عنوان مقاله  فروپاشی عمودی محصول و ظهور بازار برای برندها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و بازاریابی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود کارآفرینان از مدیریت شکست ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود کارآفرینان از مدیریت شکست ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How entrepreneurs can benefit from failure management ترجمه عنوان مقاله  چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست سود ببرند ؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  کارآفرینی، مدیریت کسب و کار (MBA) مجله  پویایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درگیری میان تیم مدیریت برتر و ظرفیت جذب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درگیری میان تیم مدیریت برتر و ظرفیت جذب

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing Entrepreneurial Orientation in Dynamic Environments: The Interplay between Top Management  Team Advice-Seeking and Absorptive Capacity ترجمه عنوان مقاله  ارتقای جهت گیری کارآفرینی در محیط های پویا: درگیری میان تیم مدیریت برتر و ظرفیت جذب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگاه در میان دانش فناوری نوآوری کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگاه در میان دانش فناوری نوآوری کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Standing at the crossroad of knowledge: Technology, innovation, entrepreneurship and the small business  management – Policy perspectives ترجمه عنوان مقاله  جایگاه در میان دانش: فناوری، نوآوری، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار کوچک – چشم انداز سیاست فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Entrepreneurial ability and technological innovation: Evidence from publicly listed companies in an emerging  economy ترجمه عنوان مقاله  توانایی های کارآفرینی و نوآوری های تکنولوژیکی: شواهد از شرکت های ثبت شده در فهرست اقتصاد مشارکت کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب دانش جهت گیری کارآفرینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب دانش جهت گیری کارآفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of network reliance on opportunity recognition: A moderated mediation model of knowledge  acquisition and entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  اثرات وابستگی شبکه به شناخت فرصت: یک مدل واسطه مدون کسب دانش و جهت گیری کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری میان کارآفرینان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری میان کارآفرینان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Technology acceptance among micro-entrepreneurs in a marginalized social strata: The case of social  innovation in Bangladesh ترجمه عنوان مقاله  پذیرش فناوری در میان کارآفرینان کوچک در طبقه اجتماعی حاشیه نشین: مورد نوآوری اجتماعی در بنگلادش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰  صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه انتخاب کارآفرین اصلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه انتخاب کارآفرین اصلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motives underlying the choice of business majors: A multicountry comparison ترجمه عنوان مقاله  انگیزه های انتخاب کارآفرینان اصلی: مقیاس چند کشور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته کارآفرینی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر