دانلود رایگان مقاله ISI کارآفرینی به زبان انگلیسی - صفحه 14 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه محلی در مناطق صنعتی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه محلی در مناطق صنعتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Migrant entrepreneurs and local networks in industrial districts ترجمه عنوان مقاله  کارآفرینان مهاجر و شبکه های محلی در مناطق صنعتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط کارآفرینی مجله  سیاست تحقیق – Research Policy دانشگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در بین دانشجویان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در بین دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students ترجمه عنوان مقاله  انگیزه ها، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در بین دانشجویان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  کارآفرینی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی شرکت اجتماعی سازمان مستمری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی شرکت اجتماعی سازمان مستمری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Is your organization conducive to the continuous creation of social value? Toward a social corporate entrepreneurship scale ترجمه عنوان مقاله  آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است ؟ حرکت به سوی مقیاس کارآفرینی یک شرکت اجتماعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشوق شخصیت و کارآفرینی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشوق شخصیت و کارآفرینی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personality and entrepreneurial, professional and leadership motivations ترجمه عنوان مقاله  مشوق های شخصیت و کارآفرینی، حرفه ای و رهبری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی مجله  شخصیت و تفاوت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادی اقتصادی کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشور ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادی اقتصادی کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشور ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries ترجمه عنوان مقاله  چگونه آزادی اقتصادی، کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای OECD را تحت تاثیر قرار می دهد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و روانشناسی گرایش های مرتبط  کارآفرینی و روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله مشارکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فروپاشی محصول ظهور بازار برند ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فروپاشی محصول ظهور بازار برند ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Vertical disintegration of production and the rise of market for brands ترجمه عنوان مقاله  فروپاشی عمودی محصول و ظهور بازار برای برندها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و بازاریابی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود کارآفرینان از مدیریت شکست ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود کارآفرینان از مدیریت شکست ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How entrepreneurs can benefit from failure management ترجمه عنوان مقاله  چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست سود ببرند ؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  کارآفرینی، مدیریت کسب و کار (MBA) مجله  پویایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درگیری میان تیم مدیریت برتر و ظرفیت جذب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درگیری میان تیم مدیریت برتر و ظرفیت جذب

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing Entrepreneurial Orientation in Dynamic Environments: The Interplay between Top Management  Team Advice-Seeking and Absorptive Capacity ترجمه عنوان مقاله  ارتقای جهت گیری کارآفرینی در محیط های پویا: درگیری میان تیم مدیریت برتر و ظرفیت جذب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگاه در میان دانش فناوری نوآوری کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگاه در میان دانش فناوری نوآوری کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Standing at the crossroad of knowledge: Technology, innovation, entrepreneurship and the small business  management – Policy perspectives ترجمه عنوان مقاله  جایگاه در میان دانش: فناوری، نوآوری، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار کوچک – چشم انداز سیاست فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Entrepreneurial ability and technological innovation: Evidence from publicly listed companies in an emerging  economy ترجمه عنوان مقاله  توانایی های کارآفرینی و نوآوری های تکنولوژیکی: شواهد از شرکت های ثبت شده در فهرست اقتصاد مشارکت کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب دانش جهت گیری کارآفرینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب دانش جهت گیری کارآفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of network reliance on opportunity recognition: A moderated mediation model of knowledge  acquisition and entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  اثرات وابستگی شبکه به شناخت فرصت: یک مدل واسطه مدون کسب دانش و جهت گیری کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری میان کارآفرینان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری میان کارآفرینان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Technology acceptance among micro-entrepreneurs in a marginalized social strata: The case of social  innovation in Bangladesh ترجمه عنوان مقاله  پذیرش فناوری در میان کارآفرینان کوچک در طبقه اجتماعی حاشیه نشین: مورد نوآوری اجتماعی در بنگلادش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰  صفحه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته کارآفرینی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر