دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی مالی و ریسک به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه مدیریت ریسک سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه مدیریت ریسک سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظریه مدیریت ریسک سازمانی عنوان انگلیسی مقاله A theory of enterprise risk management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای شناسایی و مدیریت ریسک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای شناسایی و مدیریت ریسک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای شناسایی و مدیریت ریسک کسب و کار: چشم اندازی مبتنی بر منبع عنوان انگلیسی مقاله A framework for enterprise risk identification and management: the resource-based view انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی قیمت گذاری یکسان در مقابل استراتژی تمایز قیمت در حضور صرفه جویی در هزینه – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی قیمت گذاری یکسان در مقابل استراتژی تمایز قیمت در حضور صرفه جویی در هزینه – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی قیمت گذاری یکسان در مقابل استراتژی تمایز قیمت در حضور صرفه جویی در هزینه و افزایش تقاضا عنوان انگلیسی مقاله Uniform Pricing Strategy vs. Price Differentiation Strategy in the Presence of Cost Saving and Demand Increasing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار غیر نقدی در میان ارتباطات بانک مرکزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار غیر نقدی در میان ارتباطات بانک مرکزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخبار غیر نقدی در میان ارتباطات بانک مرکزی عنوان انگلیسی مقاله Non-monetary news in central bank communication انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board financial expertise and dividend-paying behavior of firms: New insights from the emerging […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدیریتی انگیزه، مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدیریتی انگیزه، مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک مدیریتی انگیزه، مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت عنوان انگلیسی مقاله Managerial risk taking incentives, corporate social responsibility and firm risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک عدم پرداخت بموقع و خطر واگذاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک عدم پرداخت بموقع و خطر واگذاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک عدم پرداخت بموقع و خطر واگذاری: تأثیرات بر سیاست های بیمه های عمر مشارکتی عنوان انگلیسی مقاله Early default risk and surrender risk: Impacts on participating life insurance policies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک سیستم اطلاعات مدیریت برای کنترل ریسک مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک سیستم اطلاعات مدیریت برای کنترل ریسک مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی یک سیستم اطلاعات مدیریت برای کنترل ریسک مالی عنوان انگلیسی مقاله Design a management information system for financial risk control انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک نرخ بهره با مسائل بدهی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک نرخ بهره با مسائل بدهی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک نرخ بهره با مسائل بدهی: شواهد از اروپا عنوان انگلیسی مقاله Interest rate risk management with debt issues: Evidence from Europe انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و مدیریت ریسک توسعه گاز طبیعی مایع – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و مدیریت ریسک توسعه گاز طبیعی مایع – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک و مدیریت ریسک توسعه گاز طبیعی مایع در گلدستون، استرالیا عنوان انگلیسی مقاله Risk management and risk governance of liquefied natural gas development in Gladstone, Australia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک در میان موسسات مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک در میان موسسات مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک در میان موسسات مالی عنوان انگلیسی مقاله Optimization in curbing risk contagion among financial institutes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه ریسک سیستماتیک موسسات مالی چینی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه ریسک سیستماتیک موسسات مالی چینی – الزویر ۲۰۱۸

    مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه ریسک سیستماتیک موسسات مالی چینی عنوان انگلیسی مقاله Systemic risk network of Chinese financial institutions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ریسک نقدینگی بر اختلاف بازده اوراق قرضه سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ریسک نقدینگی بر اختلاف بازده اوراق قرضه سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ریسک نقدینگی بر اختلاف بازده اوراق قرضه سبز عنوان انگلیسی مقاله The impact of liquidity risk on the yield spread of green bonds انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی مالی و ریسک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر