دانلود رایگان مقاله ISI هتلداری به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشهای رهبری تحول گرا و تاثیر مثبت سرپرست – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشهای رهبری تحول گرا و تاثیر مثبت سرپرست – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا تازه واردان می توانند در هتل ها عملکرد بهتری داشته باشند؟ بررسی نقشهای رهبری تحول گرا، تاثیر مثبت سرپرست و حمایت ادراک شده سرپرست عنوان انگلیسی مقاله Can newcomers perform better at hotels? Examining the roles of transformational leadership, supervisor-triggered positive affect, and perceived supervisor support انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع هیئت مدیره و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع هیئت مدیره و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین تنوع هیئت مدیره و عملکرد شرکت در صنعت هتلداری: نقش تعدیل کننده بین المللی سازی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between board diversity and firm performance in the lodging industry: The moderating role of internationalization انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی داخلی هتل: یک مطالعه اقدام مشارکتی با مورد هتل عنوان انگلیسی مقاله Hotel internal branding: A participatory action study with a case hotel انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری و اقامتگاه های نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری و اقامتگاه های نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دسته های گردشگری و اقامتگاه های نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله Tourism clusters and peer-to-peer accommodation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری عنوان انگلیسی مقاله Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹  تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه پارامتری رشد بهره وری در بخش هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه پارامتری رشد بهره وری در بخش هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه پارامتری رشد بهره وری در بخش هتل عنوان انگلیسی مقاله A parametric decomposition of hotel-sector productivity growth انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبانی پژوهش اندازه گیری عملکرد هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبانی پژوهش اندازه گیری عملکرد هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبانی پژوهش اندازه گیری عملکرد هتلداری: یک رویکرد هم استنادی عنوان انگلیسی مقاله Foundations of hospitality performance measurement research: A co-citation approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی از برند، نگرش برند و اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی از برند، نگرش برند و اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر امضای برند، آگاهی از برند، نگرش برند، اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل عنوان انگلیسی مقاله Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on hotel industry’s brand performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عملکرد نسبی هتل بر رفتار تبلیغات الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عملکرد نسبی هتل بر رفتار تبلیغات الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات عملکرد نسبی هتل بر رفتار تبلیغات شفاهی الکترونیکی (eWOM) عنوان انگلیسی مقاله The effects of hotel attribute performance on electronic word-of-mouth (eWOM) behaviors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات خدمات هتل بر رضایت کلی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات خدمات هتل بر رضایت کلی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل خدمات هتل با اثرات متقارن و نامتقارن آنها بر رضایت کلی مشتری: مقایسه بخش های بازار عنوان انگلیسی مقاله Analysis of hotel services by their symmetric and asymmetric effects on overall customer satisfaction: A comparison of market segments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای مدیریتی برای کاهش تلفات مواد غذایی در کافی شاپ ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای مدیریتی برای کاهش تلفات مواد غذایی در کافی شاپ ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه اکتشافی از رویکردهای مدیریتی برای کاهش تلفات مواد غذایی در کافی شاپ ها عنوان انگلیسی مقاله An exploratory study of managerial approaches to food waste mitigation in coffee shops انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات اجرای سیاست حداقل دستمزد: جبران خسارت، رفتارهای كاری و كیفیت زندگی عنوان انگلیسی مقاله Effects of minimum wage policy implementation: Compensation, work behaviors, and quality of life انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در هتل ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در هتل ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی خدمات از طریق توانمند سازی؟ مدیریت منابع انسانی، عملکرد کارکنان و رضایت شغلی در هتل ها عنوان انگلیسی مقاله Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هتلداری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر