دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تبلیغات بر عملکرد رستوران – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تبلیغات بر عملکرد رستوران – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چقدر تبلیغات بر عملکرد رستوران مناسب است؟ یک رویکرد پویا و درجه دوم عنوان انگلیسی مقاله How well does advertising work on restaurant performance? A dynamic and quadratic approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز یادگیری سازمانی در مورد واکنش اختلال در زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز یادگیری سازمانی در مورد واکنش اختلال در زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری از حوادث تقریباً نزدیک: چشم انداز یادگیری سازمانی در مورد واکنش اختلال در زنجیره تأمین عنوان انگلیسی مقاله Learning from near-miss events: An organizational learning perspective on supply chain disruption response انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی و تخمین یادگیری چند سطحی و فراموشی توسط یک مدل متراکم تک سطحی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی و تخمین یادگیری چند سطحی و فراموشی توسط یک مدل متراکم تک سطحی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی: تخمین یادگیری چند سطحی و فراموشی توسط یک مدل متراکم تک سطحی عنوان انگلیسی مقاله Organizational learning: Approximation of multiple-level learning and forgetting by an aggregated single-level model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب با میانجی گری انرژی سازمانی مولد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب با میانجی گری انرژی سازمانی مولد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب با میانجی گری انرژی سازمانی مولد عنوان انگلیسی مقاله Productive organizational energy mediates the impact of organizational structure on absorptive capacity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و حافظه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و حافظه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و حافظه عنوان انگلیسی مقاله Linking knowledge management, organizational learning and memory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Paper) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشگاه ها و شهرهای هوشمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشگاه ها و شهرهای هوشمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دانشگاه ها و شهرهای هوشمند: چالش های با کیفیت بالا عنوان انگلیسی مقاله Universities and smart cities: the challenges to high quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی در نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی در نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی در نوآوری باز: تست یک مدل میانجیگری مدون عنوان انگلیسی مقاله The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی زنجیره تامین و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی زنجیره تامین و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی زنجیره تامین، اکتشاف، بهره برداری، و عملکرد شرکت: یک چشم انداز ایجاد / پراکندگی عنوان انگلیسی مقاله Supply chain organizational learning, exploration, exploitation, and firm performance: A creation-dispersion perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عادت های بد در میان نسل ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عادت های بد در میان نسل ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عادت های بد در میان نسل ها: چگونه نقش های منفی بر مدیریت منابع انسانی در شرکت خانوادگی تاثیر می گذارد عنوان انگلیسی مقاله Learning bad habits across generations: How negative imprints affect human resource management in the family firm انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و همبستگی زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و همبستگی زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و همبستگی زنجیره تامین: نقش واسطه ای یادگیری سازمانی زنجیره تامین و نقش معتدل کننده عدم اطمینان عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and supply chain ambidexterity: Mediating role of supply chain organizational learning and moderating role of uncertainty انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مدرسه فرانسوی آینده نگری و یادگیری سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مدرسه فرانسوی آینده نگری و یادگیری سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین مدرسه فرانسوی آینده نگری و یادگیری سازمانی: ارزیابی تحولات در ده سال گذشته عنوان انگلیسی مقاله The links between French school of foresight and organizational learning: An assessment of developments in the last ten years انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی و عملکرد خریدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی و عملکرد خریدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی و عملکرد خریدار: چگونه ادغام کنندگان زنجیره ای کسب تجربه را یاد می گیرند؟ عنوان انگلیسی مقاله Organizational learning and acquirer performance: How do serial acquirers learn from acquisition experience? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات سازمانی ادغام و اکتساب برون مرزی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات سازمانی ادغام و اکتساب برون مرزی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات سازمانی ادغام و اکتساب برون مرزی: مثالهای تلفیقی و کلاسیک از سراسر جهان عنوان انگلیسی مقاله Organizational characteristics of cross-border mergers and acquisitions: A synthesis and classic case examples from around the world انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری سازمانی (Organizational Learning) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف یادگیری سازمانی: یادگیری که فرایندی مادام العمراست، تعاریف گوناگونی دارد. از دیدگاه فردی، یادگیری، دسترسی به اطلاعات، درک آن و کسب مهارتهاست. از دیدگاه سازمانی، یادگیری، بر به دست آوردن سنت‌ها، دیدگاهها، استراتژیها و انتقال دادن دانش متمرکز است. که البته درهر دو دیدگاه، یادگیری با ابداع، تشخیص، خلاقیت، کشف و تولید دانش جدید همراه است.یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد.ادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می‌پردازد. نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک “سیستم باز صاحب اندیشه و زنده” در نظر می گیرد.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی اینجا کلیک نمایید.