دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرتبط سازی حافظه رویه ای با یادگیری سازمانی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرتبط سازی حافظه رویه ای با یادگیری سازمانی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Linking procedural memory with organizational learning through knowledge corridors ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی در بخش عمومی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی در بخش عمومی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational Learning in the Public Sector: Culture, Politics, and Performance ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی در بخش عمومی: فرهنگ، سیاست و عملکرد فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معنی و مفهوم یادگیری سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معنی و مفهوم یادگیری سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Editorial What does “learning organization” mean? ترجمه عنوان مقاله معنی و مفهوم یادگیری سازمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی با حوادث بد – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی با حوادث بد – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational learning through disasters: a multi-utility company’s experience ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی با حوادث بد: تجربه چند منفعتی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت یادگیری سازمانی، خلاقیت و عملکرد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت یادگیری سازمانی، خلاقیت و عملکرد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational learning capability, innovation and performance: study in small and medium-sized enterprises (SMES) ترجمه عنوان مقاله ظرفیت یادگیری سازمانی، خلاقیت و عملکرد: مطالعاتی در SMES […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی با انجام پیوند کبد – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی با انجام پیوند کبد – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational learning-by-doing in liver transplantation ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی با انجام پیوند کبد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، روانشناسی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی: نقش محیط فیزیکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی: نقش محیط فیزیکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational Learning: The Role of the Physical Environment ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی: نقش محیط فیزیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، روانشناسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش یادگیری سازمانی در توسعه زیربنایی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش یادگیری سازمانی در توسعه زیربنایی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of dual embeddedness and organizational learning in subsidiary development ترجمه عنوان مقاله نقش جای گیری دوگانه و یادگیری سازمانی در توسعه زیربنایی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش یادگیری سازمانی توسط الگوهای ارتباط افراد – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش یادگیری سازمانی توسط الگوهای ارتباط افراد – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How different connectivity patterns of individuals within an organization can speed up organizational learning ترجمه عنوان مقاله افزایش یادگیری سازمانی توسط الگوهای مختلف ارتباط افراد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش احساسی و یادگیری سازمانی در نمایش تجاری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش احساسی و یادگیری سازمانی در نمایش تجاری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and organizational learning at trade shows ترجمه عنوان مقاله هوش احساسی و یادگیری سازمانی در نمایش تجاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب یادگیری سازمانی توسط مدیریت دانش – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب یادگیری سازمانی توسط مدیریت دانش – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is organizational learning being absorbed by knowledge management? A systematic review ترجمه عنوان مقاله آیا یادگیری سازمانی توسط مدیریت دانش جذب می شود؟ بررسی سیستماتیک فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مدیریت دانش برای جذب شبکه یادگیری سازمانی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مدیریت دانش برای جذب شبکه یادگیری سازمانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A knowledge management approach to capture organizational learning networks ترجمه عنوان مقاله یک روش مدیریت دانش برای جذب شبکه های یادگیری سازمانی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری درون سازمانی به سویپ عملکرد جمعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری درون سازمانی به سویپ عملکرد جمعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Network learning: Episodes of interorganizational learning towards a collective performance goal ترجمه عنوان مقاله  یادگیری شبکه: یادگیری درون سازمانی به سوی یک هدف عملکرد جمعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری سازمانی (Organizational Learning) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف یادگیری سازمانی: یادگیری که فرایندی مادام العمراست، تعاریف گوناگونی دارد. از دیدگاه فردی، یادگیری، دسترسی به اطلاعات، درک آن و کسب مهارتهاست. از دیدگاه سازمانی، یادگیری، بر به دست آوردن سنت‌ها، دیدگاهها، استراتژیها و انتقال دادن دانش متمرکز است. که البته درهر دو دیدگاه، یادگیری با ابداع، تشخیص، خلاقیت، کشف و تولید دانش جدید همراه است.یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد.ادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می‌پردازد. نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک “سیستم باز صاحب اندیشه و زنده” در نظر می گیرد.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی اینجا کلیک نمایید.