دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری سازمانی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در گردشگری و مهمان نوازی  – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در گردشگری و مهمان نوازی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقاطع بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در گردشگری و مهمان نوازی: تحلیل کتاب سنجی عنوان انگلیسی مقاله The intersection between knowledge management and organizational learning in tourism and hospitality: A bibliometric analysis نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی سیستم های پویای تطبیقی تغییر سازمانی تحول آفرین با تمرکز بر یادگیری سازمانی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی سیستم های پویای تطبیقی تغییر سازمانی تحول آفرین با تمرکز بر یادگیری سازمانی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی سیستم های پویای تطبیقی تغییر سازمانی تحول آفرین با تمرکز بر فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Adaptive dynamical systems modelling of transformational organizational change with focus on organizational culture and organizational learning نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری آزاد و مزیت رقابتی پایدار – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری آزاد و مزیت رقابتی پایدار – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار: نقش یادگیری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Open innovation and sustainable competitive advantage: The role of organizational learning نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بین HRM و عملکرد سازمانی پایدار  – mdpi 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بین HRM و عملکرد سازمانی پایدار – mdpi 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به عنوان متغیرهای واسطه بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله An Empirical Examination of Knowledge Management and Organizational Learning as Mediating Variables between HRM and Sustainable Organizational Performance نشریه mdpi انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوندهای ذینفعان، یادگیری سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوندهای ذینفعان، یادگیری سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوندهای ذینفعان، یادگیری سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار: دیدگاه اکوسیستم تجاری عنوان انگلیسی مقاله Stakeholder ties, organizational learning, and business model innovation: A business ecosystem perspective نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی IT، یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی IT، یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت فناوری اطلاعات، یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری در شرکت های کنیا عنوان انگلیسی مقاله IT Capability, Organisational Learning and Innovation Performance of Firms in Kenya انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب دانش برای امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب دانش برای امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جذب دانش برای امنیت سایبری: نقش باورهای انسانی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge absorption for cyber-security: The role of human beliefs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاء دانش و پویایی یادگیری سازمانی درباره عدم موفقیت نوآوری های دولت الکترونیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاء دانش و پویایی یادگیری سازمانی درباره عدم موفقیت نوآوری های دولت الکترونیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خلاء دانش: پویایی یادگیری سازمانی درباره اینکه چگونه نوآوری های دولت الکترونیک شکست میخورند؟ عنوان انگلیسی مقاله Knowledge vacuum: An organizational learning dynamic of how e-government innovations fail انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یادگیری سازمانی بر بازده نوآوری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یادگیری سازمانی بر بازده نوآوری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر یادگیری سازمانی بر بازده نوآوری در شرکتهای تولیدی در کنیا عنوان انگلیسی مقاله Influence of organization learning on innovation output in manufacturing firms in Kenya انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم و عملکرد سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط مالزی عنوان انگلیسی مقاله Mediating effect of innovative culture and organizational learning between leadership styles at third-order and organizational performance in Malaysian SMEs انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوهای مختلف در تکامل مدلهای تجاری سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله Different patterns in the evolution of digital and non-digital ventures’ business models انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد: شواهدی از صنعت ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Differentiating two types of learning in contract design: Evidence from the construction industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری از خود و دیگران: نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی عنوان انگلیسی مقاله Learning from own and others: The moderating role of performance aspiration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری سازمانی (Organizational Learning) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف یادگیری سازمانی: یادگیری که فرایندی مادام العمراست، تعاریف گوناگونی دارد. از دیدگاه فردی، یادگیری، دسترسی به اطلاعات، درک آن و کسب مهارتهاست. از دیدگاه سازمانی، یادگیری، بر به دست آوردن سنت‌ها، دیدگاهها، استراتژیها و انتقال دادن دانش متمرکز است. که البته درهر دو دیدگاه، یادگیری با ابداع، تشخیص، خلاقیت، کشف و تولید دانش جدید همراه است.یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد.ادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می‌پردازد. نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک “سیستم باز صاحب اندیشه و زنده” در نظر می گیرد.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی اینجا کلیک نمایید.