دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 386 از 416 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کارایی اتلاف منابع داخلی درجه تمرکز سیستم دو مرحله ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کارایی اتلاف منابع داخلی درجه تمرکز سیستم دو مرحله ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Internal resource waste and centralization degree in two-stage systems: An efficiency analysis ترجمه عنوان مقاله  اتلاف منابع داخلی و درجه تمرکز در سیستم های دو مرحله ای: یک تحلیل کارایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیرمجموعه کارآمد تقسیم هزینه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیرمجموعه کارآمد تقسیم هزینه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cost decompositions and the efficient subset ترجمه عنوان مقاله  تقسیم هزینه و زیرمجموعه کارآمد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۷صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کارایی برنامه توسعه فناوری دو منظوره تحقیق توسعه دیدگاه اجتماعی اقتصادی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کارایی برنامه توسعه فناوری دو منظوره تحقیق توسعه دیدگاه اجتماعی اقتصادی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluating the efficiency of dual-use technology development programs from the R&D and socio-economic  perspectives ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی کارایی برنامه های توسعه فناوری دو منظوره از تحقیق و توسعه و دیدگاه های اجتماعی و اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات کوتاه (Short communication) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی بنتام مارکس و رالز جستجوی سازش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی بنتام مارکس و رالز جستجوی سازش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bentham, Marx and Rawls ethical principles: In search for a compromise ترجمه عنوان مقاله  اصول اخلاقی بنتام، مارکس و رالز: در جستجوی سازش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خدمات بیمارستان در انتاریو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خدمات بیمارستان در انتاریو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance of hospital services in Ontario: DEA with truncated regression approach ترجمه عنوان مقاله  عملکرد خدمات بیمارستان در انتاریو: DEA با رویکرد رگرسیون مختصر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری روزنامه فروش مصرف کننده استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری روزنامه فروش مصرف کننده استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Price-setting newsvendor with strategic consumers ترجمه عنوان مقاله  قیمت گذاری روزنامه فروش با مصرف کنندگان استراتژیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی مجله  مجله امگا – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نردبان یادگیری به سوی کارآیی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نردبان یادگیری به سوی کارآیی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A learning ladder toward efficiency: Proposing network-based stepwise benchmark selection ترجمه عنوان مقاله  یک نردبان یادگیری به سوی کارآیی: پیشنهاد انتخاب معیار گام به گام در شبکه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد مینیماکس مذاکرات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد مینیماکس مذاکرات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revenue management with minimax regret negotiations ترجمه عنوان مقاله  مدیریت درآمد با مینیماکس میزان تاسف در مذاکرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشگاه کیدیر، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل MILP برنامه ریزی  کارکنان دانشگاهی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل MILP برنامه ریزی کارکنان دانشگاهی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A MILP model for the long term academic staff size and composition planning in public universities ترجمه عنوان مقاله  یک مدل MILP برای برنامه ریزی طولانی مدت کارکنان دانشگاهی و برنامه ریزی ترکیب در دانشگاه های دولتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modelling uncertainty in stochastic multicriteria acceptability analysis ترجمه عنوان مقاله  عدم قطعیت مدل سازی در تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی کارکنان صنایع خدماتی دسترس تقاضای کارکنان انعطاف پذیر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی کارکنان صنایع خدماتی دسترس تقاضای کارکنان انعطاف پذیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Employee Scheduling in Service Industries with Flexible Employee Availability and Demand ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی کارکنان در صنایع خدماتی با در دسترس بودن و تقاضای کارکنان انعطاف پذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب نگرش مخاطره آمیز تصمیم گیرنده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب نگرش مخاطره آمیز تصمیم گیرنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Location choice and risk attitude of a decision maker ترجمه عنوان مقاله  انتخاب محل و نگرش مخاطره آمیز یک تصمیم گیرنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله امگا – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مساله چندگانه واکنش سلسله مراتبی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مساله چندگانه واکنش سلسله مراتبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Multiobjective, Maximal Conditional Covering Location Problem Applied to the Relocation of Hierarchical  Emergency Response Facilities ترجمه عنوان مقاله  یک مساله چندگانه، حداکثر مشکلات پوشش داده شده برای جابجایی امکانات واکنش اضطراری سلسله مراتبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر