دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 386 از 422 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل خطرات بالینی به ارزش اقتصادی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل خطرات بالینی به ارزش اقتصادی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Converting clinical risks into economic value: The role of expectations and institutions in health technology  development ترجمه عنوان مقاله  تبدیل خطرات بالینی به ارزش اقتصادی: نقش انتظارات و نهادها در توسعه فناوری سلامت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش dematerialization پیشرفت فنی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش dematerialization پیشرفت فنی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A simple extension of dematerialization theory: Incorporation of technical progress and the rebound effect ترجمه عنوان مقاله  یک گسترش ساده تئوری dematerialization: شامل پیشرفت فنی و اثر برگشتن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد مجله  پیش بینی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی نوآوری محیط زیست قابلیت بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی نوآوری محیط زیست قابلیت بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Environmental pressures and performance: An analysis of the roles of environmental innovation strategy and marketing capability ترجمه عنوان مقاله  فشارهای محیطی و عملکرد: تجزیه و تحلیل نقش استراتژی نوآوری در محیط زیست و قابلیت بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب دانش جهت گیری کارآفرینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب دانش جهت گیری کارآفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of network reliance on opportunity recognition: A moderated mediation model of knowledge  acquisition and entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  اثرات وابستگی شبکه به شناخت فرصت: یک مدل واسطه مدون کسب دانش و جهت گیری کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دروغگویی اطلاعات جهانی همایش وب سایت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دروغگویی اطلاعات جهانی همایش وب سایت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The world is not flat: Evaluating the inequality in global information gatekeeping through website co-mentions ترجمه عنوان مقاله  جهان مسطح نیست: ارزیابی نابرابری در دروغگویی اطلاعات جهانی از طریق همایش های وب سایت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل نوآوری و استاندارد سازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل نوآوری و استاندارد سازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Interplay of innovation and standardization: Exploring the relevance in developing countries ترجمه عنوان مقاله  تعامل نوآوری و استاندارد سازی: بررسی ارتباط در کشورهای در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نوآوری انواع سرمایه داری محصول صادراتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نوآوری انواع سرمایه داری محصول صادراتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Varieties of capitalism, innovation performance and the transformation of science into exported products: A  panel analysis ترجمه عنوان مقاله  انواع سرمایه داری، عملکرد نوآوری و تحول علم در جهت محصولات صادراتی: تجزیه و تحلیل پانل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل محصولات فن آوری تنوع کنسانتره

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل محصولات فن آوری تنوع کنسانتره

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Concentric diversification based on technological capabilities: Link analysis of products and technologies ترجمه عنوان مقاله  تنوع کنسانتره بر اساس توانایی های تکنولوژیکی: تحلیل لینک محصولات و فن آوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری میان کارآفرینان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری میان کارآفرینان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Technology acceptance among micro-entrepreneurs in a marginalized social strata: The case of social  innovation in Bangladesh ترجمه عنوان مقاله  پذیرش فناوری در میان کارآفرینان کوچک در طبقه اجتماعی حاشیه نشین: مورد نوآوری اجتماعی در بنگلادش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰  صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی هوشمند استاندارد سازی بازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی هوشمند استاندارد سازی بازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Technology users and standardization: Game changing strategies in the field of smart meter technology ترجمه عنوان مقاله  استفاده از تکنولوژی و استاندارد سازی: بازی تغییر استراتژی در زمینه تکنولوژی اندازه هوشمند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ساختار نوآوری دید جوامع عمل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ساختار نوآوری دید جوامع عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding innovation mechanism through the lens of communities of practice (COP) ترجمه عنوان مقاله  درک ساختار نوآوری از طریق دید جوامع عمل (COP) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸  صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل انعطاف پذیری استراتژیک مهارت نانو فناوری اگروفود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل انعطاف پذیری استراتژیک مهارت نانو فناوری اگروفود

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic flexibility analysis of agrifood nanotechnology skill needs identification ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری استراتژیک مهارت نانو فناوری اگروفود نیاز به شناسایی دارد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و کشاورزی گرایش های مرتبط اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سابقه مدیران نتایج جو نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سابقه مدیران نتایج جو نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in  SMEs ترجمه عنوان مقاله  سابقه ها، مدیران و نتایج جو نوآوری و نوآوری باز: مطالعه تجربی در SME ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقالات انگلیسی رایگان مدیریت – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مدیریت (به انگلیسی Management) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مدیریت با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مدیریت از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مدیریت (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مدیریت به ترتیب سال انتشار: