دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 387 از 416 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس داکینگ معکوس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس داکینگ معکوس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reverse Cross-Docking ترجمه عنوان مقاله  کراس داکینگ معکوس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  لجستیک و زنجیره تامین مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشکده مدیریت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  قیمت گذاری زنجیره تامین به منظور سفارش مقررات کلاهبرداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری زنجیره تامین به منظور سفارش مقررات کلاهبرداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Production and Pricing Problems in Make-To-Order Supply Chain with Cap-and-Trade Regulation ترجمه عنوان مقاله  مشکلات تولید و قیمت گذاری در زنجیره تامین به منظور سفارش با مقررات کلاهبرداری و تجارت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند سلسله مراتب تحلیلی عبارات اولویت فاصله ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند سلسله مراتب تحلیلی عبارات اولویت فاصله ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The analytic hierarchy process with interval preference statements ترجمه عنوان مقاله  فرآیند سلسله مراتب تحلیلی با عبارات اولویت فاصله ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۳۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله امگا – Omega […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی تحلیل داده مقیاس چند بعدی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی تحلیل داده مقیاس چند بعدی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exploring the efficiency of Mexican universities: Integrating Data Envelopment Analysis and Multidimensional  Scaling ترجمه عنوان مقاله  بررسی کارایی دانشگاه های مکزیک: یکپارچه سازی تحلیل داده ها و مقیاس چند بعدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه بهره وری مالم کوئیست سیستم تولید موازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه بهره وری مالم کوئیست سیستم تولید موازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Measurement and decomposition of the Malmquist productivity index for parallel production systems ترجمه عنوان مقاله  اندازه گیری و تجزیه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای سیستم تولید موازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان بازدهی سرمایه بازسازی ظرفیت حمل و نقل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان بازدهی سرمایه بازسازی ظرفیت حمل و نقل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Maximizing the rate of return on the capital employed in shipping capacity renewal ترجمه عنوان مقاله  به حداکثر رساندن میزان بازدهی سرمایه مورد استفاده در بازسازی ظرفیت حمل و نقل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات ترکیبی انتقال ایمن کارکنان به مکان دور از ساحل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات ترکیبی انتقال ایمن کارکنان به مکان دور از ساحل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Combined emergency preparedness and operations for safe personnel transport to offshore locations ترجمه عنوان مقاله  آمادگی اضطراری و عملیات ترکیبی برای انتقال ایمن کارکنان به مکان های دور از ساحل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی طراحی قرارداد عدم تقارن اطلاعات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی طراحی قرارداد عدم تقارن اطلاعات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing Corporate Social Responsibility: Contract Design under Information Asymmetry ترجمه عنوان مقاله  افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی: طراحی قرارداد تحت عدم تقارن اطلاعات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴۶  صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی تک ماشینی مدت زمان نگهداری حجم کاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی تک ماشینی مدت زمان نگهداری حجم کاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  On single-machine scheduling with workload-dependent maintenance duration ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی تک ماشینی با مدت زمان نگهداری وابسته به حجم کاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط والد فرزندان مدل dea راندمان اندازه گیری محصولات جانبی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط والد فرزندان مدل dea راندمان اندازه گیری محصولات جانبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Measuring Efficiency with Products, By-Products and Parent-Offspring Relations: A Conditional Two-Stage  DEA Model ترجمه عنوان مقاله  راندمان اندازه گیری با محصولات، محصولات جانبی و روابط والد-فرزندان: یک مدل DEA دو مرحله ای مشروط فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی یکپارچه برنامه ریزی تولید طرح انبار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی یکپارچه برنامه ریزی تولید طرح انبار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An Integrated Strategy for a Production Planning and Warehouse Layout Problem: Modeling and Solution  Approaches ترجمه عنوان مقاله  یک استراتژی یکپارچه برای برنامه ریزی تولید و مشکل طرح انبار: مدل سازی و راه حل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات ارزیابی عملکرد آب و برق

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات ارزیابی عملکرد آب و برق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The quality of service: An overall performance assessment for water utilities ترجمه عنوان مقاله  کیفیت خدمات: ارزیابی عملکرد کلی برای آب و برق فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی ماشین بدتر شدن کاربا اختلالات ماشین بالقوه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی ماشین بدتر شدن کاربا اختلالات ماشین بالقوه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Parallel-machine scheduling of deteriorating jobs with potential machine disruptions ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی موازی ماشین بدتر شدن کارها با اختلالات ماشین بالقوه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر