دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 388 از 416 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مبتنی بر نظریه نمونه کار استراتژی خرید بخار ذغال سنگ

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مبتنی بر نظریه نمونه کار استراتژی خرید بخار ذغال سنگ

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A portfolio theory based optimization model for steam coal purchasing strategy: A case study of Taiwan  Power Company ترجمه عنوان مقاله  یک مدل بهینه سازی مبتنی بر نظریه نمونه کارها برای استراتژی خرید بخار ذغال سنگ: مطالعه موردی شرکت برق تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین ریسک پذیری اقدامات امنیتی زنجیره تامین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین ریسک پذیری اقدامات امنیتی زنجیره تامین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Inter-relationship among risk taking propensity, supply chain security practices, and supply chain disruption  occurrence ترجمه عنوان مقاله  رابطه بین ریسک پذیری، اقدامات امنیتی زنجیره تامین و وقوع وقفه زنجیره تامین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس  میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر گرایش نهادی اخلاقی مدیریت ریسک ارتباطی زنجیره عرضه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر گرایش نهادی اخلاقی مدیریت ریسک ارتباطی زنجیره عرضه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Influence of institutional and moral orientations on relational risk management in supply chains ترجمه عنوان مقاله  تاثیر گرایش های نهادی و اخلاقی در مدیریت ریسک ارتباطی در زنجیره های عرضه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عرضه کننده خرید شرکت وضعیت استراتژیک کسب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عرضه کننده خرید شرکت وضعیت استراتژیک کسب

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  I’m your man: How suppliers gain strategic status in buying companies ترجمه عنوان مقاله  من مرد شما هستم: چگونه عرضه کنندگان در خرید شرکت ها وضعیت استراتژیک کسب می کنند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه اجتماعی عدم اطمینان تکنولوژیکی عملکرد استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه اجتماعی عدم اطمینان تکنولوژیکی عملکرد استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The supplier perspective ترجمه عنوان مقاله  تاثیر سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان تکنولوژیکی بر عملکرد استراتژیک: دیدگاه عرضه کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج بررسی موردی عمیق نقش حوادث بحرانی توسعه یافتن منابع جهانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج بررسی موردی عمیق نقش حوادث بحرانی توسعه یافتن منابع جهانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of critical incidents in the development of global sourcing-results of an in-depth case study ترجمه عنوان مقاله  نقش حوادث بحرانی در توسعه یافتن منابع جهانی – نتایج یک مطالعه موردی عمیق فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش خرید سیستم خدمات B2B

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش خرید سیستم خدمات B2B

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Antecedents of system purchasing in B2B services ترجمه عنوان مقاله  پیش خرید سیستم در خدمات B2B فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس  میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس اندازه گیری تنظیمات جوی تیم منبع یابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس اندازه گیری تنظیمات جوی تیم منبع یابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Climate setting in sourcing teams: Developing a measurement scale for team creativity climate ترجمه عنوان مقاله  تنظیمات جوی در تیم های منبع یابی: ایجاد یک مقیاس اندازه گیری برای جو خلاقیت تیمی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری اعتماد تصمیمات مدیریت موجودی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری اعتماد تصمیمات مدیریت موجودی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Measuring overconfidence in inventory management decisions ترجمه عنوان مقاله  اندازه گیری اعتماد بیش از حد به تصمیمات مدیریت موجودی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تدارکات توضیحات نهادی مقاومت مشروع

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تدارکات توضیحات نهادی مقاومت مشروع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Collaborative public procurement: Institutional explanations of legitimised resistance ترجمه عنوان مقاله  همکاری تدارکات عمومی: توضیحات نهادی مقاومت مشروع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت خرید و تامین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده شدن چالش رقابتی موضوع کنفرانس IPSERA

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده شدن چالش رقابتی موضوع کنفرانس IPSERA

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Preparing for new competitive challenges: Special issue on the 24th annual IPSERA conference ترجمه عنوان مقاله  آماده شدن برای چالش های رقابتی جدید: موضوع ویژه در کنفرانس ۲۴ ساله IPSERA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI  نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه تحقیقات عملیات روابط خریدار تامین کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه تحقیقات عملیات روابط خریدار تامین کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The action research cycle reloaded: Conducting action research across buyer-supplier relationships ترجمه عنوان مقاله  بازنگری چرخه تحقیقات عملیات: انجام تحقیقات عملی در سراسر روابط خریدار و تامین کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰  صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد نوآوری روابط خریدار عرضه کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد نوآوری روابط خریدار عرضه کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When are contracts and trust necessary for innovation in buyer-supplier relationships? A Necessary Condition  Analysis ترجمه عنوان مقاله چه زمانی قراردادها و اعتماد برای نوآوری در روابط خریدار و عرضه کننده ضروری هستند؟ تحلیل وضعیت ضروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر