دانلود رایگان مقالات ژورنالی معماری - صفحه 6 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه هیبریدی مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه هیبریدی مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری شبکه هیبریدی مبتنی بر بلاک چین برای شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Blockchain based hybrid network architecture for the smart city انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارخانه های شهری و سهم آن ها در توسعه پایدار شهرها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارخانه های شهری و سهم آن ها در توسعه پایدار شهرها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارخانه های شهری و سهم بالقوه آنها در توسعه پایدار شهرها عنوان انگلیسی مقاله Urban Factories and Their Potential Contribution to the Sustainable Development of Cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پیش بینی ترافیک در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پیش بینی ترافیک در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی پیش بینی ترافیک در شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Survey on traffic prediction in smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقالات مروری (Review article) نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای سبز شهری و چاقی در افراد مسن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای سبز شهری و چاقی در افراد مسن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضای سبز شهری و چاقی در افراد مسن: شواهد از ایرلند عنوان انگلیسی مقاله Urban green space and obesity in older adults: Evidence from Ireland انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مدیریت فضای سبز شهری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مدیریت فضای سبز شهری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های مدیریت فضای سبز شهری در صورت استفاده از اطلاعات ناکافی عنوان انگلیسی مقاله Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند: راهکارهایی برای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Moving towards smart cities: Solutions that lead to the Smart City Transformation Framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط فضای سبز شهری و کاهش استرس روانی در میان نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط فضای سبز شهری و کاهش استرس روانی در میان نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضای سبز شهری با کاهش استرس روانی در میان نوجوانان مرتبط است: یک براورد لحظه ای بوم شناختی جغرافیایی (GEMA) تحلیل فضای فعالیت عنوان انگلیسی مقاله Urban greenspace is associated with reduced psychological stress among adolescents: A Geographic Ecological Momentary Assessment (GEMA) analysis of activity space انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی علمی تحقیق جهانی در مورد پایداری و توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی علمی تحقیق جهانی در مورد پایداری و توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی علمی تحقیق جهانی در مورد پایداری و توسعه پایدار عنوان انگلیسی مقاله A scientometric review of global research on sustainability and sustainable development انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای شهر هوشمند و گفتمان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای شهر هوشمند و گفتمان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای شهر هوشمند و گفتمان: یک مدل مفهومی یکپارچه. مورد وین عنوان انگلیسی مقاله Smart City implementation and discourses: An integrated conceptual model. The case of Vienna انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی آسیب پذیری جریان به تنش شهرسازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی آسیب پذیری جریان به تنش شهرسازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی آسیب پذیری جریان به تنش شهرسازی با مدل های شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Predicting stream vulnerability to urbanization stress with Bayesian network models انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اداره شهرهای هوشمند: بررسی سیستماتیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اداره شهرهای هوشمند: بررسی سیستماتیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اداره شهرهای هوشمند: یک بررسی ادبی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The governance of smart cities: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوع شناسی از نوآوری شهری هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوع شناسی از نوآوری شهری هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت شهر هوشمند و فراتر از آن؟ توسعه نوع شناسی از نوآوری شهری هوشمند عنوان انگلیسی مقاله To the smart city and beyond? Developing a typology of smart urban innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند و سیستم های اطلاعات شهری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند و سیستم های اطلاعات شهری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند و سیستم های اطلاعات شهری: طراحی رابط ها برای مدیریت هوشمندانه عنوان انگلیسی مقاله Smart cities and urban data platforms: Designing interfaces for smart governance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی معماری به زبان انگلیسی از مجلات ISI