دانلود رایگان مقالات ژورنالی معماری - صفحه 9 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه فضای شهری با تحلیل چند معیار مبتنی بر GIS – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه فضای شهری با تحلیل چند معیار مبتنی بر GIS – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban green space development using GIS-based multi-criteria analysis in Addis […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت زیست محیطی فضای سبز شهری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت زیست محیطی فضای سبز شهری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A conceptual framework to assess ecological quality of urban green space: a case study in Mashhad city, Iran […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنوع زیستی بر درک فضای سبز شهری – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنوع زیستی بر درک فضای سبز شهری – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of biodiversity and environment-related attitude on perception of urban green space ترجمه عنوان مقاله تأثیر تنوع زیستی و نگرش مربوط به محیط زیست بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و تحقیق برای سیستم های شهری نوظهور – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و تحقیق برای سیستم های شهری نوظهور – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Toward the open city: design and research for emergent urban systems ترجمه عنوان مقاله به سوی شهر باز: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم گرمایش و خنک کننده خورشیدی در ساختمان – هینداوی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم گرمایش و خنک کننده خورشیدی در ساختمان – هینداوی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Solar Heating and Cooling System in a Nearly Zero-Energy Building: A Case Study in China ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت روان و طراحی شهری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت روان و طراحی شهری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mental health and urban design – zoning in on PTSD ترجمه عنوان مقاله سلامت روان و طراحی شهری – منطقه بندی در PTSD فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شهری یا عدم آن به عنوان سیاست – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شهری یا عدم آن به عنوان سیاست – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله POLICY AND PRACTICE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban design—or lack thereof—as policy: the renewal of Bursa Doğanbey District ترجمه عنوان مقاله طراحی شهری یا عدم آن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری اجتماعی-زیست محیطی برای طراحی شهری – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری اجتماعی-زیست محیطی برای طراحی شهری – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Articulating a social-ecological resilience agenda for urban design ترجمه عنوان مقاله بحث در مورد انعطاف پذیری اجتماعی-زیست محیطی برای طراحی شهری فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی در طراحی شهری اولیه – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی در طراحی شهری اولیه – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case study in early urban design: Toronto, 1966–۱۹۷۸ ترجمه عنوان مقاله مطالعه موردی در طراحی شهری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر FIST بر ایمنی درک شده در ساختمان های فضای بزرگ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر FIST بر ایمنی درک شده در ساختمان های فضای بزرگ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management: The effect of FIST on perceived safety in crowded large space […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel big data analytics framework for smart cities ترجمه عنوان مقاله یک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ANP-SWOT approach for ESCOs industry strategies in Chinese building sectors ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی معماری به زبان انگلیسی از مجلات ISI