دانلود رایگان مقاله ISI منابع طبیعی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین آبزی پروری در زمان همه گیری کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین آبزی پروری در زمان همه گیری کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زنجیره تامین آبزی پروری در زمان همه گیری کووید-۱۹: آسیب پذیری، انعطاف پذیری، راه حل ها و اولویت ها در مقیاس جهانی عنوان انگلیسی مقاله The aquaculture supply chain in the time of covid-19 pandemic: Vulnerability, resilience, solutions and priorities at the global scale انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی تأثیر پویای زیست توده و منابع طبیعی بر ردپای اکولوژیکی در اقتصادهای BRICS – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی تأثیر پویای زیست توده و منابع طبیعی بر ردپای اکولوژیکی در اقتصادهای BRICS – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر پویای زیست توده و منابع طبیعی بر ردپای اکولوژیکی در اقتصادهای BRICS: شواهد رگرسیون چندگانه عنوان انگلیسی مقاله The dynamic impact of biomass and natural resources on ecological footprint in BRICS economies: A quantile regression evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آبزی پروری ساحلی در زنگبار ، تانزانیا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آبزی پروری ساحلی در زنگبار ، تانزانیا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آبزی پروری ساحلی در زنگبار ، تانزانیا عنوان انگلیسی مقاله Coastal aquaculture in Zanzibar, Tanzania انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آبزی پروری ماهی آزاد “دریایی” و شناسایی نیازها برای تنظیم محیط زیست – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آبزی پروری ماهی آزاد “دریایی” و شناسایی نیازها برای تنظیم محیط زیست – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آبزی پروری ماهی آزاد “دریایی” و شناسایی نیازها برای تنظیم محیط زیست عنوان انگلیسی مقاله ‘Offshore’ salmon aquaculture and identifying the needs for environmental regulation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیاست مدیریت شیلات آب دور در چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیاست مدیریت شیلات آب دور در چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سیاست مدیریت شیلات آب دور در چین: تکامل ، چالش ها و چشم اندازها عنوان انگلیسی مقاله Exploring the management policy of distant water fisheries in China: Evolution, challenges and prospects انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت ذینفعان از مدیریت فعلی حرا در دلتای سینوسلووم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت ذینفعان از مدیریت فعلی حرا در دلتای سینوسلووم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت ذینفعان از مدیریت فعلی حرا در دلتای سینوسلووم ، سنگال عنوان انگلیسی مقاله The perceptions of stakeholders on current management of mangroves in the Sine-Saloum Delta, Senegal انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری پرورش میگو ارگانیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری پرورش میگو ارگانیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پایداری پرورش میگو ارگانیک از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی در بنگلادش عنوان انگلیسی مقاله Assessment of organic shrimp farming sustainability from economic and environmental viewpoints in Bangladesh انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین اثرات پوشش گیاهی اضطراری – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین اثرات پوشش گیاهی اضطراری – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین اثرات پوشش گیاهی اضطراری بر ضریب مانینگ جریان تدریجی متنوع عنوان انگلیسی مقاله Determination of Emergent Vegetation Effects on Manning’s Coefficient of Gradually Varied Flow انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آتش سوزی به عنوان یک سرویس اکوسیستم – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آتش سوزی به عنوان یک سرویس اکوسیستم – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آتش سوزی به عنوان یک سرویس اکوسیستم عنوان انگلیسی مقاله Wildfires as an ecosystem service انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Master Journal List – Scopus نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لجستیک زیست توده: ویژگی های مهم، مدل سازی بهینه و روندهای جدید – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لجستیک زیست توده: ویژگی های مهم، مدل سازی بهینه و روندهای جدید – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله لجستیک (آمایش) زیست توده: بررسی ویژگی های مهم، مدل سازی بهینه و روندهای جدید عنوان انگلیسی مقاله Biomass logistics: A review of important features, optimization modeling and the new trends انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری ماهی آب شیرین عنوان انگلیسی مقاله A wireless sensor network-based monitoring system for freshwater fishpond aquaculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش جنگلداری حوضه کنگو عنوان انگلیسی مقاله Disclosure of corporate social responsibility in the forestry sector of the Congo Basin انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر صدور گواهی جنگل برای شرکت های جنگلداری شیلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر صدور گواهی جنگل برای شرکت های جنگلداری شیلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر صدور گواهی جنگل برای شرکت های جنگلداری شیلی عنوان انگلیسی مقاله The impacts of forest certification for Chilean forestry businesses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته منابع طبیعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر