دانلود رایگان مقاله ISI برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها به زبان انگلیسی - صفحه 8 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای SMEs با استفاده از داده های ارتباطی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای SMEs با استفاده از داده های ارتباطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy prediction for SMEs using relational data ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ورشکستگی برای SMEs با استفاده از داده های ارتباطی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد سازی فرایند و کاهش خطا (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد سازی فرایند و کاهش خطا (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Process standardization and error reduction: A revisit from a choice approach ترجمه عنوان مقاله استاندارد سازی فرایند و کاهش خطا: بازبینی از رویکرد انتخاب فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case-based reasoning approach to cost estimation of new product development ترجمه عنوان مقاله یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه ایجاد محصول […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Markov decision process model for equitable distribution of supplies under uncertainty ترجمه عنوان مقاله مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف به منظور پخش منصفانه منابع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت کارشناسان هسته ای از تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت کارشناسان هسته ای از تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing nuclear expertise support to population protection decision making process during nuclear emergencies ترجمه عنوان مقاله بررسی حمایت کارشناسان هسته ای از فرایند تصمیم گیری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم تولید از طریق کنترل ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم تولید از طریق کنترل ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Support of engineering changes in manufacturing systems by production planning and control methods ترجمه عنوان مقاله  حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم های تولید از طریق روش های کنترل و برنامه ریزی تولید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان کنترل نرم افزار محور در برابر خطا گذرا در محیط صنعتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان کنترل نرم افزار محور در برابر خطا گذرا در محیط صنعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Software-based Control Flow Checking against Transient Faults in Industrial Environments ترجمه عنوان مقاله  بررسی جریان کنترل نرم افزار محور در برابر خطاهای گذرا در محیط های صنعتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیار ANP ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیار ANP ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An analysis of DEMATEL approaches for criteria interaction handling within ANP ترجمه عنوان مقاله  تحلیلی بر رویکردهای دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیارها درون ANP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۱ صفحه رشته های مرتبط مهندسی صنایع و مدیریت گرایش های مرتبط  برنامه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزاری ارزیابی ریسک زنجیره تامین یکپارچه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزاری ارزیابی ریسک زنجیره تامین یکپارچه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A software application for rapid risk assessment in integrated supply chains ترجمه عنوان مقاله  یک برنامه نرم افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره تامین یکپارچه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  لجستیک […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر