دانلود رایگان مقاله ISI مدل تحلیل پوششی داده ها DEA به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بلند مدت کسب شرکتها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بلند مدت کسب شرکتها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد بلند مدت کسب شرکتها در ادغام و مالکیت: آیا توانایی مدیریتی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله The Long-Run Performance of Acquiring Firms in Mergers and Acquisitions: Does Managerial Ability Matter? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با رویکردهای تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل پوششی داده ها: مطالعه موردی در شرکت های آب و فاضلاب عنوان انگلیسی مقاله Improving performance evaluation based on balanced scorecard with grey relational analysis and data envelopment analysis approaches: Case study in water […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشار کربن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشار کربن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشارهای کربن در چین عنوان انگلیسی مقاله Emission reduction effect and carbon market efficiency of carbon emissions trading policy in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استراتژی های سرمایه گذاری برای شبکه های توزیع بر اساس رقابت معیار و DEA – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استراتژی های سرمایه گذاری برای شبکه های توزیع بر اساس رقابت معیار و DEA – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی استراتژی های سرمایه گذاری برای شبکه های توزیع بر اساس رقابت معیار و DEA عنوان انگلیسی مقاله Evaluating investment strategies for distribution networks based on yardstick competition and DEA انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزيابي بهره وری حد واسط در تحليل پوششي داده ها بر اساس نظريه چشم انداز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزيابي بهره وری حد واسط در تحليل پوششي داده ها بر اساس نظريه چشم انداز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزيابي بهره وری حد واسط در تحليل پوششي داده ها بر اساس نظريه چشم انداز عنوان انگلیسی مقاله Cross-efficiency evaluation in data envelopment analysis based on prospect theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معضل ابعاد واحدهای تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معضل ابعاد واحدهای تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معضل ابعاد واحدهای تصمیم گیری: یک رویکرد ساده برای افزایش قدرت متفاوت تحلیل پوششی داده ها عنوان انگلیسی مقاله The curse of dimensionality of decision-making units: A simple approach to increase the discriminatory power of data envelopment analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش در منابع انتشار CO2 – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش در منابع انتشار CO2 – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش در منابع انتشار CO2 در چین: تحلیل تجزیه ای تحت تغییرات مختلف فناوری عنوان انگلیسی مقاله Exploring sources of China’s CO2 emission: Decomposition analysis under different technology changes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis for highway asset investment assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای Slacks برای اندازه گیری ناکارآمدی پویا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای Slacks برای اندازه گیری ناکارآمدی پویا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری برای Slacks برای اندازه گیری ناکارآمدی پویا در آنالیز پوشش داده ها عنوان انگلیسی مقاله Accounting for Slacks to Measure Dynamic Inefficiency in Data Envelopment Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه بندی DMU ها با استفاده از سطوح راندمان نرمال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه بندی DMU ها با استفاده از سطوح راندمان نرمال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رتبه بندی DMU ها با استفاده از سطوح بالا و پایین راندمان نرمال در تجزیه و تحلیل پوشش داده ها عنوان انگلیسی مقاله Ranking DMUs by using the upper and lower bounds of the normalized efficiency in data envelopment analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کارایی بر اساس آنالیز پوشش داده ها در زمینه کلان داده ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کارایی بر اساس آنالیز پوشش داده ها در زمینه کلان داده ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کارایی بر اساس آنالیز پوشش داده ها در زمینه کلان داده ها عنوان انگلیسی مقاله Efficiency evaluation based on data envelopment analysis in the big data context انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل DEA برای تصمیم گیری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل DEA برای تصمیم گیری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل تحلیلی پوششی داده های گسترده (DEA) برای تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله An extended data envelopment analysis for the decision-making انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع – الزویر ۲۰۰۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع – الزویر ۲۰۰۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع عنوان انگلیسی مقاله A new DEA ranking system based on changing the reference set انتشار مقاله سال ۲۰۰۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]