مقالات مهندسی صنایع با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری: یک مطالعه تجربی بر روی اثرات تعاملی مهارت های اجتماعی و مهارت های سیاسی در پیچیدگی – رابطه عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Understanding the soft side of software projects: An empirical study on the interactive effects of social skills and political […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب عنوان انگلیسی مقاله Mapping wastes in complex projects for Lean Product Development انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنظیم مقادیر قیمت در زنجیره تامین دارویی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنظیم مقادیر قیمت در زنجیره تامین دارویی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تنظیم مقادیر قیمت در زنجیره تامین دارویی عنوان انگلیسی مقاله Effects of price cap regulation on the pharmaceutical supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبیین تغییر در عملکرد اجتماعی تولید ناب – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبیین تغییر در عملکرد اجتماعی تولید ناب – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبیین تغییر در عملکرد اجتماعی تولید ناب: یک مطالعه موردی مقایسه ای از ایفای نقش سیستم و نهادها در پیکربندی اتحادیه های کارخانه عنوان انگلیسی مقاله Explaining variation in the social performance of lean production: a comparative case study of the role played by workplace unions’ framing of the system […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین: توسعه چابکی زنجیره تأمین در شرکت های چندبخشی عنوان انگلیسی مقاله The structural impact of supply chain management teams: Supply chain agility development in multidivisional firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و هموارسازی درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و هموارسازی درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و هموارسازی درآمد: دیدگاه های زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and income smoothing: Supply chain perspectives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش زنجیره تأمین برای پایداری address – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش زنجیره تأمین برای پایداری address – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش زنجیره تأمین برای پایداری address عنوان انگلیسی مقاله Extending the supply chain to address sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های دقیق برای سفارش پذیری و زمان بندی در ماشین آلات موازی غیر مرتبط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های دقیق برای سفارش پذیری و زمان بندی در ماشین آلات موازی غیر مرتبط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش های دقیق برای سفارش پذیری و زمان بندی در ماشین آلات موازی غیر مرتبط عنوان انگلیسی مقاله Exact methods for order acceptance and scheduling on unrelated parallel machines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی توزیع شده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی توزیع شده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی توزیع شده: آخرین دستاوردهای علمی و پتانسیل برای تحقیق در عملیات عنوان انگلیسی مقاله Distributed simulation: state-of-the-art and potential for operational research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های پویا برای الزامات پایداری ذینفعان در زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های پویا برای الزامات پایداری ذینفعان در زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت های پویا برای الزامات پایداری ذینفعان در زنجیره تأمین عنوان انگلیسی مقاله Dynamic capabilities for meeting stakeholders’ sustainability requirements in supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهینه سازی برنامه نویسی خطی چند منظوره برای زمانبندی فعالیت های تکراری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهینه سازی برنامه نویسی خطی چند منظوره برای زمانبندی فعالیت های تکراری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل بهینه سازی برنامه نویسی خطی چند منظوره برای زمانبندی فعالیت های تکراری در پروژه های ساختمانی عنوان انگلیسی مقاله Multipurpose linear programming optimization model for repetitive activities scheduling in construction projects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر روشهای سبز در جذب مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر روشهای سبز در جذب مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا روشهای سبز واقعاً مشتریان را جذب می کند؟ اقتصاد مشارکتی از منظر مدیریت زنجیره تأمین پایدار عنوان انگلیسی مقاله Do green practices really attract customers? The sharing economy from the sustainable supply chain management perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حل مشکلات بهینه سازی جهانی با ابعاد بالا با استفاده از الگوریتم سینوسی کسینوسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حل مشکلات بهینه سازی جهانی با ابعاد بالا با استفاده از الگوریتم سینوسی کسینوسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حل مشکلات بهینه سازی جهانی با ابعاد بالا با استفاده از الگوریتم سینوسی کسینوسی بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله Solving high-dimensional global optimization problems using an improved sine cosine algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات جدید مهندسی صنایع با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI