مقالات مهندسی صنایع با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 8 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنوع فرهنگی بر عملکرد نوآوری شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنوع فرهنگی بر عملکرد نوآوری شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تنوع فرهنگی بر عملکرد نوآوری شرکت های تابعه چند ملیتی (MNC) در اتحادیه های استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله The impact of cultural diversity on innovation performance of MNC subsidiaries in strategic alliances انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری با موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری با موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری با موسسات آموزش عالی برای نوآوری موفق شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Collaboration with higher education institutions for successful firm innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی سازمانی و تصمیمات نمونه کارهای نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی سازمانی و تصمیمات نمونه کارهای نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیچیدگی سازمانی و تصمیمات نمونه کارهای نوآوری: شواهدی از یک آزمایش نیمه طبیعی عنوان انگلیسی مقاله Organizational complexity and innovation portfolio decisions: Evidence from a quasi-natural experiment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار بر رابطه بین سرمایه گذاری خاص معامله تامین کننده و عملکرد شرکت تامین کننده عنوان انگلیسی مقاله The moderating effect of buyer purchasing strategy on the relationship between supplier transaction-specific investment and supplier firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین با توجه به الگوی توسعه پایدار: مطالعه موردی در صنعت کابل عنوان انگلیسی مقاله Supply chain network design considering sustainable development paradigm: A case study in cable industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر نوآوری دیجیتال توسعه دهندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر نوآوری دیجیتال توسعه دهندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انسجام یا انعطاف پذیری؟ تناقض تغییر برای مسیر نوآوری دیجیتال توسعه دهندگان بر روی پلتفرم های باز عنوان انگلیسی مقاله Coherence or flexibility? The paradox of change for developers’ digital innovation trajectory on open platforms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اطلاعات در زنجیره تامین خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اطلاعات در زنجیره تامین خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش استفاده از اطلاعات در یک زنجیره تامین خرده فروشی: یک داده کاوی علمی سببی و رویکرد مدل سازی تحلیلی عنوان انگلیسی مقاله The role of information usage in a retail supply chain: A causal data mining and analytical modeling approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید: نقش سرعت توسعه محصول جدید و ترغیب رهبری به خلاقیت عنوان انگلیسی مقاله Creative process engagement and new product performance: The role of new product development speed and leadership encouragement of creativity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد رشد راه اندازی فناوری پیشرفته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد رشد راه اندازی فناوری پیشرفته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکامل مدل کسب و کار، دو سو توانی زمینه ای و عملکرد رشد راه اندازی فناوری پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Business model evolution, contextual ambidexterity and the growth performance of high-tech start-ups انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مدل مشارکتی حفظ حریم خصوصی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مدل مشارکتی حفظ حریم خصوصی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح یادگیری مدل مشارکتی حفظ حریم خصوصی برای مراقبت های بهداشت الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Privacy-Preserving Collaborative Model Learning Scheme for E-Healthcare انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر واسطه تعدیلی تنوع بین المللی، قابلیت تکنولوژیکی و گرایش بازار بر عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی در حال ظهور عنوان انگلیسی مقاله The moderated mediating effect of international diversification, technological capability, and market orientation on emerging market firms’ new product performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دیجیتال موفقیت محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دیجیتال موفقیت محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی دیجیتال موفقیت محصول جدید موسیقی از طریق جمع سپاری فعال عنوان انگلیسی مقاله Digitally forecasting new music product success via active crowdsourcing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توسعه تامین کننده در ادامه رابطه و رضایت تأمین کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توسعه تامین کننده در ادامه رابطه و رضایت تأمین کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا توسعه تامین کننده منجر به ادامه رابطه و رضایت تأمین کننده می شود؟ عنوان انگلیسی مقاله Does supplier development lead to supplier satisfaction and relationship continuation? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات جدید مهندسی صنایع با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI