مقالات مهندسی صنایع با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 9 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مدل مشارکتی حفظ حریم خصوصی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مدل مشارکتی حفظ حریم خصوصی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح یادگیری مدل مشارکتی حفظ حریم خصوصی برای مراقبت های بهداشت الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Privacy-Preserving Collaborative Model Learning Scheme for E-Healthcare انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر واسطه تعدیلی تنوع بین المللی، قابلیت تکنولوژیکی و گرایش بازار بر عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی در حال ظهور عنوان انگلیسی مقاله The moderated mediating effect of international diversification, technological capability, and market orientation on emerging market firms’ new product performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دیجیتال موفقیت محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دیجیتال موفقیت محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی دیجیتال موفقیت محصول جدید موسیقی از طریق جمع سپاری فعال عنوان انگلیسی مقاله Digitally forecasting new music product success via active crowdsourcing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توسعه تامین کننده در ادامه رابطه و رضایت تأمین کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توسعه تامین کننده در ادامه رابطه و رضایت تأمین کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا توسعه تامین کننده منجر به ادامه رابطه و رضایت تأمین کننده می شود؟ عنوان انگلیسی مقاله Does supplier development lead to supplier satisfaction and relationship continuation? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت ضایعات در هم زیستی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت ضایعات در هم زیستی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت کیفیت ضایعات در هم زیستی صنعتی: دیدگاه هایی در مورد نحوه سازماندهی ادغام تأمین کننده عنوان انگلیسی مقاله Managing waste quality in industrial symbiosis: Insights on how to organize supplier integration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری دیجیتال در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری دیجیتال در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش فناوری دیجیتال و جریان دانش در شرکت ها: آیا اینترنت می تواند بر مسافت جغرافیایی و فناوری غلبه کند؟ عنوان انگلیسی مقاله Digital technology adoption and knowledge flows within firms: Can the Internet overcome geographic and technological distance? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر زیرساخت فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری: یک مطالعه تجربی بر روی دانشگاه های خصوصی در عراق عنوان انگلیسی مقاله Impact of Information Technology Infrastructure on Innovation Performance: An Empirical Study on private Universities In Iraq انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش میانجی اشتراک گذاری دانش بر ارتباط بین قدرت فناوری اطلاعات و حمایت از فناوری اطلاعات به عنوان پیش بینی کنندگان عملکرد نوآوری: یک مطالعه تجربی در شرکتهای تلفن همراه عراق عنوان انگلیسی مقاله The Mediating Role of Knowledge Sharing on Relationship between IT Capability and IT Support as […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل کسب و کار برای همکاری دانشگاه و صنعت در نوآوری باز عنوان انگلیسی مقاله Business model for the university-industry collaboration in open innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید مهندسی صنایع با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI