دانلود رایگان مقاله ISI غدد و متابولیسم به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرطان و استرس ER: تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی عنوان انگلیسی مقاله Cancer and ER stress: Mutual crosstalk between autophagy, oxidative stress and inflammatory response انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سندرم خودایمنی انسولین و اسید آلفا لیپوئیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سندرم خودایمنی انسولین و اسید آلفا لیپوئیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط علت بالقوه بین سندرم خودایمنی انسولین و اسید آلفا لیپوئیک: گزارش دو مورد عنوان انگلیسی مقاله Potential cause-effect relationship between insulin autoimmune syndrome and alpha lipoic acid: Two case reports انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیتوکین اسید نوکلئیک در کودکان چاق و نوزادان مادران چاق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیتوکین اسید نوکلئیک در کودکان چاق و نوزادان مادران چاق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ سیتوکین اسید نوکلئیک در کودکان چاق و نوزادان مادران چاق عنوان انگلیسی مقاله Nucleic acid cytokine responses in obese children and infants of obese mothers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرولاکتین و پروتئین القایی پرولاکتین (PIP) در بیماریزایی انسداد مجرای بینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرولاکتین و پروتئین القایی پرولاکتین (PIP) در بیماریزایی انسداد مجرای بینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرولاکتین و پروتئین القایی پرولاکتین (PIP) در بیماریزایی اکتسابی اولیه انسداد مجرای بینی عنوان انگلیسی مقاله Prolactin and Prolactin-inducible protein (PIP) in the pathogenesis of primary acquired nasolacrimal duct obstruction (PANDO) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین: رویکردهای سایکو فارماکولوژی عصبی نوظهور فراتر از مونوآمین ها عنوان انگلیسی مقاله Depression as a Neuroendocrine Disorder: Emerging Neuropsychopharmacological Approaches beyond Monoamines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سطوح گلوکز پس از غذا و ارتباط با فاکتور خطرپذیری برای سنجش دیابت برحسب گلوکز – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سطوح گلوکز پس از غذا و ارتباط با فاکتور خطرپذیری برای سنجش دیابت برحسب گلوکز – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سطوح گلوکز پس از صرف غذا مرتبط است با فاکتورهای خطرپذیری برای سنجش دیابت برحسب گلوکز ناشتا و سطوح هموگلوبین گلیکوزیله پیش دیابت سالمندان: اثرات مفید مکمل های Polyherbal—یک کارآزمایی تصادفی، دوسوکور، پلاسیبو آزمایشی کنترل شده عنوان انگلیسی مقاله Postprandial Glucose Levels Are Better Associated with the Risk Factors for Diabetes […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ناکافی دیابت نوع ۳C به دلیل استفاده از سرنگ انسولین دامپزشکی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ناکافی دیابت نوع ۳C به دلیل استفاده از سرنگ انسولین دامپزشکی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیابت نوع ۳C به دلیل استفاده از سرنگ انسولین دامپزشکی به طور ناکافی کنترل شده عنوان انگلیسی مقاله Poorly Controlled Type 3c Diabetes due to Use of Veterinarian Insulin Syringes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و تمرینات شدید بر متابولیسم لیپید -۲۰۱۸ Wageningen Academic

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و تمرینات شدید بر متابولیسم لیپید -۲۰۱۸ Wageningen Academic

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و تمرینات شدید با شدت بر متابولیسم لیپید در کبد و بافت چربی احشایی موش صحرایی عنوان انگلیسی مقاله How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط میان ویتامین D و مقاومت به انسولین در مردم – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط میان ویتامین D و مقاومت به انسولین در مردم – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دودیسی جنسی برای ایجاد ارتباط میان ویتامین D و مقاومت به انسولین در مردم چین عنوان انگلیسی مقاله Sexual Dimorphism for the Association between Vitamin D and Insulin Resistance in Chinese People انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیروئید در بیماری قلبی عروقی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیروئید در بیماری قلبی عروقی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تیروئید در بیماری قلبی عروقی – مطالعه کالبد شکافی عنوان انگلیسی مقاله The Thyroid in Ischemic Heart Disease – An Autopsy Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غدد درون ریز و متابولیسم پروستات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غدد درون ریز و متابولیسم پروستات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله غدد درون ریز و متابولیسم پروستات: بینش جدید در زمینه پاتوفیزیولوژی و مدیریت بالینی عنوان انگلیسی مقاله Reproductive Endocrinology: Novel Insights into Pathophysiology and Clinical Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله سرمقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصب شناسی، غدد درون ریز و رفتار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصب شناسی، غدد درون ریز و رفتار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عصب شناسی، غدد درون ریز و رفتار عنوان انگلیسی مقاله Neurobiology, Endocrinology and Behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Encyclopedia مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب شناسی غدد درون ریز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب شناسی غدد درون ریز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آسیب شناسی غدد درون ریز: گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Endocrine pathology: past, present and future انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته غدد و متابولیسم به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر