دانلود رایگان مقاله ISI غدد و متابولیسم به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوکی استخوان در مردان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوکی استخوان در مردان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پوکی استخوان مردان – علل، چالش های تشخیصی و مدیریت آن چیست؟ عنوان انگلیسی مقاله Male osteoporosis-what are the causes, diagnostic challenges, and management نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین نشانگرهای فیبروز و بروز نارسایی قلبی – هینداوی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین نشانگرهای فیبروز و بروز نارسایی قلبی – هینداوی

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین نشانگرهای فیبروز و بروز نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ عنوان انگلیسی مقاله Association between Markers of Fibrosis and Heart Failure Incidence in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سریع بودن سازگاری با یک رژیم غذایی پر چرب کم کربوهیدرات اما مختل سازی ورزش استقامتی – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سریع بودن سازگاری با یک رژیم غذایی پر چرب کم کربوهیدرات اما مختل سازی ورزش استقامتی – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سریع بودن سازگاری با یک رژیم غذایی پر چرب کم کربوهیدرات اما مختل سازی ورزش استقامتی و افزایش عملکرد با وجود افزایش دسترسی به گلیکوژن عنوان انگلیسی مقاله Adaptation to a low carbohydrate high fat diet is rapid but impairs endurance exercise metabolism and performance despite enhanced glycogen availability […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه نارسایی حاد کبدی در کودکان با استفاده از فناوری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه نارسایی حاد کبدی در کودکان با استفاده از فناوری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه نارسایی حاد کبدی در کودکان با استفاده از فناوری تعیین توالی نسل بعدی عنوان انگلیسی مقاله Study of Acute Liver Failure in Children Using Next Generation Sequencing Technology انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Health-related Quality of Life in Patients with Advanced Prostate Cancer: A Systematic Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در شرایط دیابت نوع ۲ در میان افراد مبتلا به دیابت نوع نوع ۲ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در شرایط دیابت نوع ۲ در میان افراد مبتلا به دیابت نوع نوع ۲ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییرات در شرایط دیابت نوع ۲ در میان افراد مبتلا به دیابت نوع نوع ۲ در طول برنامه نظارتی برای بیماری کلیوی دیابتی – مشاهدات طولی از مطالعه اولویت بندی شده عنوان انگلیسی مقاله Changes in diabetes distress among people with type 2 diabetes during a risk screening programme […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر روزه ماه رمضان بر بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر روزه ماه رمضان بر بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر روزه ماه رمضان بر وقایع قلبی عروقی و عوامل خطر در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: یک مرور سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The effect of Ramadan fasting on cardiovascular events and risk factors in patients with type 2 diabetes: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر عنوان انگلیسی مقاله Salivary biological biomarkers for Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مهار نیتریک اکسید سنتاز بر توقف تسریع متاستاز سرطان سینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مهار نیتریک اکسید سنتاز بر توقف تسریع متاستاز سرطان سینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تسریع متاستاز سرطان سینه با واسطه گری هورمون استرس با مهار نیتریک اکسید سنتاز متوقف می شود عنوان انگلیسی مقاله Stress hormone-mediated acceleration of breast cancer metastasis is halted by inhibition of nitric oxide synthase انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرطان و استرس ER: تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی عنوان انگلیسی مقاله Cancer and ER stress: Mutual crosstalk between autophagy, oxidative stress and inflammatory response انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سندرم خودایمنی انسولین و اسید آلفا لیپوئیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سندرم خودایمنی انسولین و اسید آلفا لیپوئیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط علت بالقوه بین سندرم خودایمنی انسولین و اسید آلفا لیپوئیک: گزارش دو مورد عنوان انگلیسی مقاله Potential cause-effect relationship between insulin autoimmune syndrome and alpha lipoic acid: Two case reports انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیتوکین اسید نوکلئیک در کودکان چاق و نوزادان مادران چاق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیتوکین اسید نوکلئیک در کودکان چاق و نوزادان مادران چاق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ سیتوکین اسید نوکلئیک در کودکان چاق و نوزادان مادران چاق عنوان انگلیسی مقاله Nucleic acid cytokine responses in obese children and infants of obese mothers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرولاکتین و پروتئین القایی پرولاکتین (PIP) در بیماریزایی انسداد مجرای بینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرولاکتین و پروتئین القایی پرولاکتین (PIP) در بیماریزایی انسداد مجرای بینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرولاکتین و پروتئین القایی پرولاکتین (PIP) در بیماریزایی اکتسابی اولیه انسداد مجرای بینی عنوان انگلیسی مقاله Prolactin and Prolactin-inducible protein (PIP) in the pathogenesis of primary acquired nasolacrimal duct obstruction (PANDO) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته غدد و متابولیسم به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر