دانلود رایگان مقاله ISI غدد و متابولیسم به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عسل و دیابت: جاده ای برای بهبودی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عسل و دیابت: جاده ای برای بهبودی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Honey and diabetes mellitus: Obstacles and challenges – Road to be repaired ترجمه عنوان مقاله عسل و دیابت: چالش ها و موانع – جاده ای برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی متابولیسم کارخانه های آنتی بیوتیک – CellPress 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی متابولیسم کارخانه های آنتی بیوتیک – CellPress 2015

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهندسی متابولیسم کارخانه های آنتی بیوتیک: ابزار جدید برای تولید آنتی بیوتیک در آکتیینومیستها عنوان انگلیسی مقاله Metabolic engineering of antibiotic factories: new tools for antibiotic production in actinomycetes انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه CellPress […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاکتورهای رشد فیبروبلاستی هورمون مانند و تنظیم سوخت و ساز – الزویر ۲۰۱۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاکتورهای رشد فیبروبلاستی هورمون مانند و تنظیم سوخت و ساز – الزویر ۲۰۱۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فاکتورهای رشد فیبروبلاستی هورمون مانند و تنظیم سوخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Hormone-like fibroblast growth factors and metabolic regulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری(Review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سیستم مانیتورینگ بیمار از راه دور برای مدیریت دیابت – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سیستم مانیتورینگ بیمار از راه دور برای مدیریت دیابت – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری سیستم مانیتورینگ بیمار از راه دور برای مدیریت دیابت عنوان انگلیسی مقاله Remote patient monitoring system architecture for diabetes management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سالخوردگی بر مسیر مصنوعی ملاتونین پلاسما – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سالخوردگی بر مسیر مصنوعی ملاتونین پلاسما – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of ageing on the extrapineal melatonin synthetic pathway ترجمه عنوان مقاله تاثیر سالخوردگی بر مسیر مصنوعی ملاتونین پلاسما فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه استفاده از ملاتونین بر مقاومت دارو در شیمی درمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه استفاده از ملاتونین بر مقاومت دارو در شیمی درمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does the use of melatonin overcome drug resistance in cancer chemotherapy? ترجمه عنوان مقاله غلبه استفاده از ملاتونین بر مقاومت دارو در شیمی درمانی سرطان فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین به عنوان تنظیم کننده درونی بیماری ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین به عنوان تنظیم کننده درونی بیماری ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin as an endogenous regulator of diseases: The role of autophagy ترجمه عنوان مقاله ملاتونین به عنوان یک تنظیم کننده درونی بیماری ها: نقش خودخواری فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری ملاتونین از فعال سازی تکثیر گونه اکسیژن فعال – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری ملاتونین از فعال سازی تکثیر گونه اکسیژن فعال – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin Inhibits Reactive Oxygen Species-Driven Proliferation, Epithelial-Mesenchymal Transition, and Vasculogenic Mimicry in Oral Cancer ترجمه عنوان مقاله جلوگیری ملاتونین از دوباره فعال سازی تکثیر گونه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس – هینداوی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس – هینداوی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin in Tuberous Sclerosis Complex Analysis Using Modern Mathematical Modeling Methods ترجمه عنوان مقاله ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس با استفاده از روش های مدلسازی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین: تعدیل کننده عامل ضد التهابی – هینداوی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین: تعدیل کننده عامل ضد التهابی – هینداوی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin as an Anti-Inflammatory Agent Modulating Inflammasome Activation ترجمه عنوان مقاله ملاتونین به عنوان تعدیل کردن عامل ضد التهابی فعال سازی اینفلامازوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم غذایی برای داشتن زندگی سالم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم غذایی برای داشتن زندگی سالم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Diet and lifestyle for post-reproductive health: Focus on diabetes ترجمه عنوان مقاله رژیم غذایی و سبک زندگی برای داشتن زندگی سالم بعد از تولد: تمرکزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیابت و نارسایی قلبی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیابت و نارسایی قلبی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Diabetes Mellitus and Heart Failure ترجمه عنوان مقاله دیابت و نارسایی قلبی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط قلب و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hypoparathyroidism Causing Seizures: When Epilepsy Does Not Fit ترجمه عنوان مقاله منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج: زمانی که صرع سازگار نیست فرمت مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته غدد و متابولیسم به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر