مقالات پزشکی با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علم تغذیه کلوئیدی برای درک تعامل غذا و بدن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علم تغذیه کلوئیدی برای درک تعامل غذا و بدن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله علم تغذیه کلوئیدی برای درک تعامل غذا و بدن عنوان انگلیسی مقاله Colloidal nutrition science to understand food-body interaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی ۲۰۱۷ – سپسیس و عفونت جریان خون مربوط به کاتتر عنوان انگلیسی مقاله The JAID/JSC guidelines for management of infectious diseases 2017 – Sepsis and catheter-related bloodstream infection انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان دو زبانه و داشتن لکنت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان دو زبانه و داشتن لکنت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کودکان دو زبانه که لکنت دارند: همگرایی، شکاف ها و جهت های تحقیق عنوان انگلیسی مقاله Bilingual children who stutter: Convergence, gaps and directions for research انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های یادگیری ماشین مخصوص بیمار برای طبقه بندی سیگنال ECG عنوان انگلیسی مقاله Patient Specific Machine Learning Models for ECG Signal Classification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دمانس مختلط و موجودیت بالینی نادیده گرفته شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دمانس مختلط و موجودیت بالینی نادیده گرفته شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دمانس مختلط: موجودیت بالینی نادیده گرفته شده یا nosographic artifice عنوان انگلیسی مقاله Mixed dementia: Neglected clinical entity or nosographic artifice? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط شاخص توده بدنی و حجم کمتر لوب گیجگاهی در بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط شاخص توده بدنی و حجم کمتر لوب گیجگاهی در بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص توده بدنی به حجم کمتر لوب گیجگاهی میانی در افراد در معرض خطر بیماری آلزایمر وابسته است عنوان انگلیسی مقاله Body mass index is associated with smaller medial temporal lobe volume in those at risk for Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG مبتنی بر تبدیل بسته های موجک و تابع همبستگی فرایند تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Automated detection of atrial fibrillation in ECG signals based on wavelet packet transform and correlation function of random process انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله با استفاده از تجزیه فیلترینگ تکراری و مدل پنهان مارکوف عنوان انگلیسی مقاله Multi-channel EEG based automatic epileptic seizure detection using iterative filtering decomposition and Hidden Markov Model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هراس اجتماعی در بیماریهای التهابی با واسطه سیستم ایمنی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هراس اجتماعی در بیماریهای التهابی با واسطه سیستم ایمنی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هراس اجتماعی در بیماریهای التهابی با واسطه سیستم ایمنی عنوان انگلیسی مقاله Social phobia in immune-mediated inflammatory diseases انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیرندگان سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیرندگان سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیرندگان سازمانی تاثیرگذار – مهندسان بهداشت حرفه ای (OHS) از چه روش های تاثیرگذاری استفاده می کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله Influencing organizational decision-makers – What influence tactics are OHS professionals using? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات والدین از اینترنت و رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات والدین از اینترنت و رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراکات والدین از اینترنت و رسانه های اجتماعی به عنوان منبعی برای اطلاعات سلامتی مرتبط با امراض کودکان عنوان انگلیسی مقاله Parental Perceptions of the Internet and Social Media as a Source of Pediatric Health Information انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظرفیت بیمارستان و میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد: تأثیر سازگاری برای شدت سکته مغزی عنوان انگلیسی مقاله Hospital Volume and Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients: Effect of Adjustment for Stroke Severity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی تصاویر بافت شناسی سرطان پستان با استفاده از شبکه های پیچشی تقویتی افزایشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی تصاویر بافت شناسی سرطان پستان با استفاده از شبکه های پیچشی تقویتی افزایشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی تصاویر بافت شناسی سرطان پستان با استفاده از شبکه های پیچشی تقویتی افزایشی عنوان انگلیسی مقاله Classification of breast cancer histology images using incremental boosting convolution networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان مقالات جدید پزشکی با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI