مقالات پزشکی با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 6 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل والدین برای واکسیناسیون دختر خود در برابر ویروس پاپیلومای انسانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل والدین برای واکسیناسیون دختر خود در برابر ویروس پاپیلومای انسانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمایل والدین برای واکسیناسیون دختر خود در برابر ویروس پاپیلومای انسانی و عوامل مرتبط با آن در منطقه بنچ-شکو ، جنوب غربی اتیوپی عنوان انگلیسی مقاله Parents willingness to vaccinate their daughter against human papilloma virus and its associated factors in Bench-Sheko zone, southwest Ethiopia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع سرمی آنتی بادی های سرخک و سرخچه در نوزادان  – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع سرمی آنتی بادی های سرخک و سرخچه در نوزادان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع سرمی آنتی بادی های سرخک و سرخچه در نوزادان واکسینه شده و واکسینه نشده در جمهوری دموکراتیک خلق لائو عنوان انگلیسی مقاله Seroprevalence of measles and rubella antibodies in vaccinated and unvaccinated infants in the Lao People’s Democratic Republic انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش داروی پلیمری حساس به GSH – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش داروی پلیمری حساس به GSH – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش داروی پلیمری حساس به GSH: سنتز و بارگذاری با حساسیت به نور به عنوان نانو پزشکی ضد سرطان شیمی فوتوتینامیک در مقیاس نانو عنوان انگلیسی مقاله GSH-sensitive polymeric prodrug: Synthesis and loading with photosensitizers as nanoscale chemo-photodynamic anti-cancer nanomedicine انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید پزشکی از راه دور و یک محیط EHR جایگزین برای آموزش بالینی مجازی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید پزشکی از راه دور و یک محیط EHR جایگزین برای آموزش بالینی مجازی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد جدید پزشکی از راه دور و یک محیط EHR جایگزین برای آموزش بالینی مجازی: مدل جدیدی برای آموزش مراقبت های اولیه در طی همه گیری SARS-CoV-2 عنوان انگلیسی مقاله Novel application of telemedicine and an alternate EHR environment for virtual clinical education: A new model for primary care […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ورزش عادی با سلامت روان بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ورزش عادی با سلامت روان بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط ورزش عادی با سلامت روان بزرگسالان پس از حادثه نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی: بررسی مدیریت سلامت فوکوشیما عنوان انگلیسی مقاله Association of habitual exercise with adults’ mental health following the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident: the Fukushima Health Management Survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشنهادی برای مدل مدیریت اطلاعات سلامت مبتنی بر تفکر ناب – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشنهادی برای مدل مدیریت اطلاعات سلامت مبتنی بر تفکر ناب – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشنهادی برای مدل مدیریت اطلاعات سلامت مبتنی بر تفکر ناب عنوان انگلیسی مقاله Proposal for a health information management model based on Lean thinking انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه متخصصان مدیریت اورژانس بهداشتی کانادا در مورد فعالیت های آمادگی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه متخصصان مدیریت اورژانس بهداشتی کانادا در مورد فعالیت های آمادگی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه متخصصان مدیریت اورژانس بهداشتی کانادا در مورد رواج و اثربخشی فعالیت های آمادگی در برابر بلایا در پاسخ به COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Canadian health emergency management professionals’ perspectives on the prevalence and effectiveness of disaster preparedness activities in response to COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاه سازی زنان باردار پیر و مسن در مورد تجویز ساکارز آهن برای کم خونی متوسط – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاه سازی زنان باردار پیر و مسن در مورد تجویز ساکارز آهن برای کم خونی متوسط – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آگاه سازی زنان باردار پیر و مسن در مورد تجویز ساکارز آهن برای کم خونی متوسط می تواند مطابقت درمان در مراکز بهداشت عمومی را بهبود بخشد ، منطقه بهداشتی کانچپورام ، تامیل نادو ، هند ، ۲۰۱۷: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Informing primi and elderly pregnant […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک ریسک تغییرات آب و هوایی ، تسهیل شرایط و اهداف مدیریت خطر بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک ریسک تغییرات آب و هوایی ، تسهیل شرایط و اهداف مدیریت خطر بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراک ریسک تغییرات آب و هوایی ، تسهیل شرایط و اهداف مدیریت خطر بهداشتی: شواهدی از کشاورزان در روستاهای چین عنوان انگلیسی مقاله Climate change risk perceptions, facilitating conditions and health risk management intentions: Evidence from farmers in rural China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر آموزش مدیریت اطلاعات سلامت در عربستان سعودی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر آموزش مدیریت اطلاعات سلامت در عربستان سعودی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر آموزش مدیریت اطلاعات سلامت در عربستان سعودی عنوان انگلیسی مقاله An overview of health information management education in Saudi Arabia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوها و تعیین کننده های تکمیل درمان و پیش فرض در بیماران جذام – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوها و تعیین کننده های تکمیل درمان و پیش فرض در بیماران جذام – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوها و تعیین کننده های تکمیل درمان و پیش فرض در بیماران جذام چند عاملی که اخیراً تشخیص داده شده اند: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر عنوان انگلیسی مقاله Patterns and determinants of treatment completion and default among newly diagnosed multibacillary leprosy patients: A retrospective cohort study انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی در سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی اکوادور است: یک پروتکل مطالعه برای یک آزمایش کنترل شده تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Cultural adaptation of the Smiling is Fun program for the treatment of depression in the Ecuadorian public health care […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین موج COVID-19 در کارکنان بیمارستان مراقبت های عالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین موج COVID-19 در کارکنان بیمارستان مراقبت های عالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولین موج COVID-19 در اعضای کارکنان بیمارستان های یک بیمارستان مراقبت های عالی در پاریس: مطالعه نظارت و عوامل خطر عنوان انگلیسی مقاله The first wave of COVID-19 in hospital staff members of a tertiary care hospital in the greater Paris area: A surveillance and risk factors study انتشار […]

دانلود رایگان مقالات جدید پزشکی با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI