دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 6 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان غیر جراحی هیدروسفالی انسدادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان غیر جراحی هیدروسفالی انسدادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان غیر جراحی هیدروسفالی انسدادی توسط تثبیت موقعیت روی شکم: گزارش چهار مورد عنوان انگلیسی مقاله Nonsurgical treatment of obstructive hydrocephalus by face-down positioning: Report of four cases انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بهتر از روند آشکارسازی حوادث در بین افراد با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بهتر از روند آشکارسازی حوادث در بین افراد با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت یک درک بهتر از روند آشکارسازی حوادث در بین افرادی که لکنت دارند عنوان انگلیسی مقاله Toward a better understanding of the process of disclosure events among people who stutter انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی پروتکل سکته مغزی حاد امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی پروتکل سکته مغزی حاد امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی و استفاده از پروتکل سکته مغزی حاد مربوط به امراض کودکان در طی ۷ سال عنوان انگلیسی مقاله Pediatric Acute Stroke Protocol Implementation and Utilization Over 7 Years انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن عملکردی و ساختاری در قشر حرکتی اولیه در سندرم آسپرگر – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن عملکردی و ساختاری در قشر حرکتی اولیه در سندرم آسپرگر – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم تقارن عملکردی و ساختاری در قشر حرکتی اولیه در سندرم آسپرگر: یک navigated TMS و مطالعه تصویربرداری عنوان انگلیسی مقاله Functional and structural asymmetry in primary motor cortex in Asperger syndrome: a navigated TMS and imaging study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر عنوان انگلیسی مقاله Salivary biological biomarkers for Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن شنوایی به عنوان خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن شنوایی به عنوان خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از دست دادن شنوایی به عنوان یک عامل خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ عنوان انگلیسی مقاله Hearing loss as a risk factor for cognitive impairment and loss of synapses in the hippocampus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد GEEKS، ژن ها و تکامل سندرم آسپرگر – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد GEEKS، ژن ها و تکامل سندرم آسپرگر – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله GEEKS، ژن ها و تکامل سندرم آسپرگر عنوان انگلیسی مقاله GEEKS, GENES, AND THE EVOLUTION OF ASPERGER SYNDROME انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index)  Master Journal List – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وقوع متاستاز خارجی گلیومای اولیه در محیط قرارگیری در معرض تشعشعات یونی شغلی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وقوع متاستاز خارجی گلیومای اولیه در محیط قرارگیری در معرض تشعشعات یونی شغلی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله متاستاز خارجی گلیومای اولیه در محیط قرارگیری در معرض تشعشعات یونی شغلی رخ میدهد عنوان انگلیسی مقاله Extraneural Metastasis of Primary Glioma Occurring in a Setting of Occupational Ionizing Radiation Exposure انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت هموگلوبین ها در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت هموگلوبین ها در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دخالت هموگلوبین ها در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر عنوان انگلیسی مقاله Involvement of hemoglobins in the pathophysiology of Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهنجاریهای شریانی وریدی مغزی و هیدروسفالی ناگسسته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهنجاریهای شریانی وریدی مغزی و هیدروسفالی ناگسسته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ناهنجاریهای شریانی وریدی مغزی و هیدروسفالی ناگسسته: گزارش گروهی و مرور ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Unruptured brain arteriovenous malformations and hydrocephalus: Case series and review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم آسپرگر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم آسپرگر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سندرم آسپرگر: چه چیزی را باید در نظر گرفت؟ عنوان انگلیسی مقاله Asperger’s syndrome: What to consider? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مرور ادبیات (Literature Review) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه آشوب برای تظاهرات بالینی در مالتیپل اسکلروزیس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه آشوب برای تظاهرات بالینی در مالتیپل اسکلروزیس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظریه آشوب برای تظاهرات بالینی در مالتیپل اسکلروزیس عنوان انگلیسی مقاله Chaos theory for clinical manifestations in multiple sclerosis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی شناخت و عملکرد روزانه در زوال عقل زودرس با استفاده از آمیزه شناختی-عملکردی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی شناخت و عملکرد روزانه در زوال عقل زودرس با استفاده از آمیزه شناختی-عملکردی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی شناخت و عملکرد روزانه در زوال عقل زودرس با استفاده از آمیزه شناختی-عملکردی: یافته های مطالعه ای گروه Catch-Cog عنوان انگلیسی مقاله Assessing cognition and daily function in early dementia using the cognitivefunctional composite: findings from the Catch-Cog study cohort انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر