دانلود رایگان مقاله ISI هماتولوژی یا خون شناسی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سطح هموگلوبین و پوکی استخوان در یک جمعیت با قرار گرفتن در معرض سرب و کادمیوم – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سطح هموگلوبین و پوکی استخوان در یک جمعیت با قرار گرفتن در معرض سرب و کادمیوم – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سطح هموگلوبین و پوکی استخوان در یک جمعیت چینی با قرار گرفتن در معرض محیطی سرب و کادمیوم عنوان انگلیسی مقاله The association between hemoglobin level and osteoporosis in a Chinese population with environmental lead and cadmium exposure نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی ۲۰۱۷ – سپسیس و عفونت جریان خون مربوط به کاتتر عنوان انگلیسی مقاله The JAID/JSC guidelines for management of infectious diseases 2017 – Sepsis and catheter-related bloodstream infection انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سرطان خون و RNA غیر رمزگذار طولانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سرطان خون و RNA غیر رمزگذار طولانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط سرطان خون و RNA غیر رمزگذار طولانی: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Association of long non-coding RNA and leukemia: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سریع خون و مغز استخوان پس از مرگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سریع خون و مغز استخوان پس از مرگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل سریع و کارآمد خون و مغز استخوان پس از مرگ با استفاده از روش DI-SPME / LC-TOFMS برای اهداف پزشکی قانونی عنوان انگلیسی مقاله Fast and efficient analyses of the post-mortem human blood and bone marrow using DI-SPME/LC-TOFMS method for forensic medicine purposes انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف یابی انتقال دهنده های نوکلئوتیدی در لوسمی های حاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف یابی انتقال دهنده های نوکلئوتیدی در لوسمی های حاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده دارو از طریق دیگر برای هدف یابی انتقال دهنده های نوکلئوتیدی چرخه ای در لوسمی های حاد – یک فرصت از دست رفته عنوان انگلیسی مقاله Drug repurposing for targeting cyclic nucleotide transporters in acute leukemias – A missed opportunity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرداختن به تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس (COVID-19) بر پیوند سلول های خون ساز: شبکه های یادگیری به عنوان ابزاری برای به اشتراک گذاری بهترین روشها عنوان انگلیسی مقاله Addressing the impact of the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic on hematopoietic cell transplantation: Learning networks as means for sharing best practices […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پذیری پلی ساکارید سولفات از کاهوی دریایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پذیری پلی ساکارید سولفات از کاهوی دریایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر پذیری پلی ساکارید های سولفات از کاهوی دریایی دارای فاکتورهای لختگی Xa و IIa و تشکیل لخته خون سیاهرگی عنوان انگلیسی مقاله Influence of sulfated polysaccharides from Ulva lactuca L. upon Xa and IIa coagulation factors and on venous blood clot formation انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات انعقادی در مبتلایان به كروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات انعقادی در مبتلایان به كروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلالات انعقادی در مبتلایان به كروناویروس: COVID-19 ، SARSCoV-1 ، MERS-CoV و درسهایی از گذشته عنوان انگلیسی مقاله Coagulation disorders in coronavirus infected patients: COVID-19, SARSCoV-1, MERS-CoV and lessons from the past انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹: کرونا ویروس ها و سلامتی خون عنوان انگلیسی مقاله Coronavirus Disease 2019: Coronaviruses and Blood Safety انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لوسمی حاد ثانویه مغز استخوان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لوسمی حاد ثانویه مغز استخوان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله لوسمی حاد ثانویه مغز استخوان: یک چالش اولیه در تشخیص و درمان عنوان انگلیسی مقاله Secondary Acute Myeloid Leukemia: A Primary Challenge of Diagnosis and Treatment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لوسمی حاد نامتمایز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لوسمی حاد نامتمایز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله لوسمی حاد نامتمایز: داده های مربوط به شیوع و نتایج حاصل از یک پایگاه داده مبتنی بر جمعیت بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Acute undifferentiated leukemia: data on incidence and outcomes from a large population-based database انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات برای افزایش اهدای خون در میان اقلیت های قومی/نژادی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات برای افزایش اهدای خون در میان اقلیت های قومی/نژادی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مداخلات برای افزایش اهدای خون در میان اقلیت های قومی/نژادی: یک مرور سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Interventions to Increase Blood Donation among Ethnic/Racial Minorities: A Systematic Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلافات بین تعیین ساختار ژنتیکی و فنوتیپی گویچه قرمز در شیوه آزمایشگاهی ایمنو هماتولوژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلافات بین تعیین ساختار ژنتیکی و فنوتیپی گویچه قرمز در شیوه آزمایشگاهی ایمنو هماتولوژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلافات بین تعیین ساختار ژنتیکی و فنوتیپی گویچه قرمز در شیوه آزمایشگاهی ایمنو هماتولوژی روزانه عنوان انگلیسی مقاله Discrepancies between red cell phenotyping and genotyping in daily immunohematology laboratory practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هماتولوژی یا خون شناسی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر