دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 به زبان انگلیسی - صفحه 12 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری زایی ایمنی مولکولی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری زایی ایمنی مولکولی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری زایی ایمنی مولکولی و تشخیص COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترافیک هوایی در شیوع کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترافیک هوایی در شیوع کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین و طرح ریزی ترافیک مسافر هوایی در حین شیوع کرونا ویروس کووید ۱۹ و تأثیر اقتصادی و اجتماعی آن عنوان انگلیسی مقاله Estimating and projecting air passenger traffic during the COVID-19 coronavirus outbreak and its socio-economic impact انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینشی به کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینشی به کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینشی به کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ – بررسی و درس های به روز شده از SARS-CoV و MERS-CoV عنوان انگلیسی مقاله Insight into 2019 novel coronavirus — An updated interim review and lessons from SARS-CoV and MERS-CoV انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد COVID-19 جهش یافته – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد COVID-19 جهش یافته – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله COVID-19 جهش یافته ممکن است پیش بینی از خطر بزرگی برای بشر در آینده باشد عنوان انگلیسی مقاله Mutated COVID-19 may foretell a great risk for mankind in the future انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات انعقادی در مبتلایان به كروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات انعقادی در مبتلایان به كروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلالات انعقادی در مبتلایان به كروناویروس: COVID-19 ، SARSCoV-1 ، MERS-CoV و درسهایی از گذشته عنوان انگلیسی مقاله Coagulation disorders in coronavirus infected patients: COVID-19, SARSCoV-1, MERS-CoV and lessons from the past انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV عنوان انگلیسی مقاله Structure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم رقابتی و کووید ۱۹: استراتژی های بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم رقابتی و کووید ۱۹: استراتژی های بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هم رقابتی و کووید ۱۹: استراتژی های بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) مشارکتی در بحران همه گیری عنوان انگلیسی مقاله Coopetition and COVID-19: Collaborative business-to-business marketing strategies in a pandemic crisis انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ (COVID-19): مروری بر مقالات عنوان انگلیسی مقاله Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طغیان کرونا ویروس (COVID-19) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طغیان کرونا ویروس (COVID-19) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طغیان کرونا ویروس (COVID-19): مطالبی که بخش رادیولوژی باید از آن آگاه باشد عنوان انگلیسی مقاله Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Radiology Should Know انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Remdesivir برای کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی ۲ علت COVID-19: ارزیابی شواهد عنوان انگلیسی مقاله Remdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation of the evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پاندمی کرونا ویروس و کووید ۱۹: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینشی جدید در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین در مقابل کرونا ویروس: برای COVID-19 چه انتظاری دارید؟ عنوان انگلیسی مقاله New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) و بارداری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) و بارداری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) و بارداری: مطالبی که پزشکان زایمان از آن باید آگاهی داشته باشند عنوان انگلیسی مقاله Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: What obstetricians need to know انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 (COVID-19) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

کووید-19: بیماری کروناویروس 2019 (Coronavirus 2019) یا کووید-19 که به آن بیماری تنفسی حاد ان‌کاو-2019 نیز گفته می‌شود، عفونتی است که بر اثر کرونای جدید، یک ویروس در ارتباط نزدیک با کروناویروس سارس ایجاد می‌شود. این بیماری دلیل شیوع کروناویروس ووهان است. این بیماری اساساً از طریق قطرات ریز تنفسی از افراد مبتلا وقتی سرفه یا عطسه می‌کنند بین افراد پخش می‌شود. زمان بین در معرض بیماری قرار گرفتن و بروز علایم بین 2 و 14 روز است. از طریق شستن دست‌ها و دیگر تدابیر نظافتی می‌توان از پخش آن جلوگیری کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کووید-19 اینجا کلیک نمایید.