دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 به زبان انگلیسی - صفحه 10 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرداختن به تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس (COVID-19) بر پیوند سلول های خون ساز: شبکه های یادگیری به عنوان ابزاری برای به اشتراک گذاری بهترین روشها عنوان انگلیسی مقاله Addressing the impact of the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic on hematopoietic cell transplantation: Learning networks as means for sharing best practices […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمونوتراپی برای COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمونوتراپی برای COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امکان ایمونوتراپی برای COVID-19: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The possible of immunotherapy for COVID-19: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مديريت همه گیری کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مديريت همه گیری کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توصيه هایی برای مديريت همه گیری کرونا ویروس (SARS-CoV-2 (Covid-19 در بيماران دارای پيوند کليه عنوان انگلیسی مقاله Recommendations on management of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic (Covid-19) in kidney transplant patients انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های کروناویروس انسانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های کروناویروس انسانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عفونت COVID-19: منشاء، انتقال و ویژگی های کروناویروس انسانی عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید ۱۹، سارس و مرس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید ۱۹، سارس و مرس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کووید ۱۹، سارس (سندرم حاد تنفسی) و مرس (سندرم تنفسی خاورمیانه): آیا آنها ارتباط نزدیکی دارند؟ عنوان انگلیسی مقاله COVID-19, SARS and MERS: are they closely related? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم حاد تنفسی کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم حاد تنفسی کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سندرم حاد تنفسی کروناویروس ۲ (SARS-CoV-2) و بیماری کروناویروس-۲۰۱۹ (COVID-19): بیماری همه گیر و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک برآورد بروز شده از ریسک انتقال کرونا ویروس جدید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک برآورد بروز شده از ریسک انتقال کرونا ویروس جدید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک برآورد بروز شده از ریسک انتقال کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCov) عنوان انگلیسی مقاله An updated estimation of the risk of transmission of the novel coronavirus (2019-nCov) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی اپیدمیولوژیکی و بالینی COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی اپیدمیولوژیکی و بالینی COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های اپیدمیولوژیکی و بالینی COVID-19 و درسهایی از این رویداد بهداشت عمومی عفونی جهانی عنوان انگلیسی مقاله The epidemiological and clinical features of COVID-19 and lessons from this global infectious public health event انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه عفونتهای طیف کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه عفونتهای طیف کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نتیجه عفونتهای طیف کروناویروس (SARS ،MERS ،COVID-19) در دوران بارداری: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Outcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic review and meta-analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود اقتصادی پس از پاندمی کووید ۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود اقتصادی پس از پاندمی کووید ۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود اقتصادی پس از پاندمی کووید ۱۹: از سرگیری جراحی انتخابی ارتوپدی و آرتروپلاستی کامل مفصل عنوان انگلیسی مقاله Economic Recovery After the COVID-19 Pandemic: Resuming Elective Orthopedic Surgery and Total Joint Arthroplasty انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماران مبتلا به ذات الریه کرونا ویروس جدید بدون علائم در خارج از ووهان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماران مبتلا به ذات الریه کرونا ویروس جدید بدون علائم در خارج از ووهان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماران مبتلا به ذات الریه کرونا ویروس جدید بدون علائم در خارج از ووهان: ارزش تصاویر CT در رابطه با بیماری عنوان انگلیسی مقاله Asymptomatic novel coronavirus pneumonia patient outside WuHan: the value of CT images in the course of the disease انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت درون رایانه ای گیاه پزشکی چینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت درون رایانه ای گیاه پزشکی چینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت درون رایانه ای گیاه پزشکی چینی با پتانسیل برای جلوگیری مستقیم از کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله In silico screening of Chinese herbal medicines with the potential to directly inhibit 2019 novel coronavirus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید دارو در برابر کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید دارو در برابر کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت و چالش های اخیر در تولید دارو در برابر کروناویروس کووید ۱۹ (SARS-CoV-2) – به روز رسانی وضعیت عنوان انگلیسی مقاله Recent progress and challenges in drug development against COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2) – an update on the status انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه […]

دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 (COVID-19) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

کووید-19: بیماری کروناویروس 2019 (Coronavirus 2019) یا کووید-19 که به آن بیماری تنفسی حاد ان‌کاو-2019 نیز گفته می‌شود، عفونتی است که بر اثر کرونای جدید، یک ویروس در ارتباط نزدیک با کروناویروس سارس ایجاد می‌شود. این بیماری دلیل شیوع کروناویروس ووهان است. این بیماری اساساً از طریق قطرات ریز تنفسی از افراد مبتلا وقتی سرفه یا عطسه می‌کنند بین افراد پخش می‌شود. زمان بین در معرض بیماری قرار گرفتن و بروز علایم بین 2 و 14 روز است. از طریق شستن دست‌ها و دیگر تدابیر نظافتی می‌توان از پخش آن جلوگیری کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کووید-19 اینجا کلیک نمایید.