دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 به زبان انگلیسی - صفحه 11 از 11 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV عنوان انگلیسی مقاله Structure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم رقابتی و کووید ۱۹: استراتژی های بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم رقابتی و کووید ۱۹: استراتژی های بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هم رقابتی و کووید ۱۹: استراتژی های بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) مشارکتی در بحران همه گیری عنوان انگلیسی مقاله Coopetition and COVID-19: Collaborative business-to-business marketing strategies in a pandemic crisis انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ (COVID-19): مروری بر مقالات عنوان انگلیسی مقاله Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طغیان کرونا ویروس (COVID-19) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طغیان کرونا ویروس (COVID-19) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طغیان کرونا ویروس (COVID-19): مطالبی که بخش رادیولوژی باید از آن آگاه باشد عنوان انگلیسی مقاله Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Radiology Should Know انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Remdesivir برای کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی ۲ علت COVID-19: ارزیابی شواهد عنوان انگلیسی مقاله Remdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation of the evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پاندمی کرونا ویروس و کووید ۱۹: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینشی جدید در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین در مقابل کرونا ویروس: برای COVID-19 چه انتظاری دارید؟ عنوان انگلیسی مقاله New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) و بارداری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) و بارداری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) و بارداری: مطالبی که پزشکان زایمان از آن باید آگاهی داشته باشند عنوان انگلیسی مقاله Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: What obstetricians need to know انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای ساختاری کشف دارو – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای ساختاری کشف دارو – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبنای ساختاری کشف داروهای SARS-CoV-2 3CLpro و آنتی COVID-19 از گیاهان دارویی عنوان انگلیسی مقاله Structural basis of SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دروس آموخته شده از واگیری ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دروس آموخته شده از واگیری ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دروس آموخته شده از واگیری ۲۰۱۹-nCoV در جلوگیری از بیماری های عفونی آتی عنوان انگلیسی مقاله Lessons learned from the 2019-nCoV epidemic on prevention of future infectious diseases انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 (COVID-19) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

کووید-19: بیماری کروناویروس 2019 (Coronavirus 2019) یا کووید-19 که به آن بیماری تنفسی حاد ان‌کاو-2019 نیز گفته می‌شود، عفونتی است که بر اثر کرونای جدید، یک ویروس در ارتباط نزدیک با کروناویروس سارس ایجاد می‌شود. این بیماری دلیل شیوع کروناویروس ووهان است. این بیماری اساساً از طریق قطرات ریز تنفسی از افراد مبتلا وقتی سرفه یا عطسه می‌کنند بین افراد پخش می‌شود. زمان بین در معرض بیماری قرار گرفتن و بروز علایم بین 2 و 14 روز است. از طریق شستن دست‌ها و دیگر تدابیر نظافتی می‌توان از پخش آن جلوگیری کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کووید-19 اینجا کلیک نمایید.