دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 به زبان انگلیسی - صفحه 9 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گفتمان “پرستار به عنوان قهرمان” در بیماری همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گفتمان “پرستار به عنوان قهرمان” در بیماری همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گفتمان “پرستار به عنوان قهرمان” در بیماری همه گیر COVID-19: تحلیل گفتمان پس ساختاری عنوان انگلیسی مقاله The “nurse as hero” discourse in the COVID-19 pandemic: A poststructural discourse analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 بر دانش آموزان ایالت های شمال شرقی هند عنوان انگلیسی مقاله Educational disruption: Impact of COVID-19 on students from the Northeast states of India انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهویه هوا برای محدود کردن غلظت آئروسل در سالن بدنسازی در طی بیماری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهویه هوا برای محدود کردن غلظت آئروسل در سالن بدنسازی در طی بیماری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تهویه و تمیز کردن هوا برای محدود کردن غلظت آئروسل در سالن بدنسازی در طی بیماری همه گیر COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Ventilation and air cleaning to limit aerosol concentrations in a gym during the COVID-19 pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی های استفاده مجدد از منابع برای مبارزه با همه گیری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی های استفاده مجدد از منابع برای مبارزه با همه گیری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “آیا می توانیم آن را بسازیم؟ بله ما میتوانیم!” پیچیدگی های استفاده مجدد از منابع برای مبارزه با همه گیری عنوان انگلیسی مقاله “Can we build it? Yes, we can!” complexities of resource re-deployment to fight pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین اولیه عدد بازتولید اساسی کرونا ویروس جدید در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین اولیه عدد بازتولید اساسی کرونا ویروس جدید در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین اولیه عدد بازتولید اساسی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) در چین، از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۰: یک تحلیل داده محور در مرحله اول طغیان عنوان انگلیسی مقاله Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب ژنوم و واگرایی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب ژنوم و واگرایی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) آغاز شده از چین عنوان انگلیسی مقاله Genome Composition and Divergence of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Originating in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV آغاز شده در ووهان، چین: یک مطالعه مدلسازی عنوان انگلیسی مقاله Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) در ابطال فرضیه ظهور به عنوان نتیجه ترکیب مجدد رویداد اخیر عنوان انگلیسی مقاله Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمای پیاده سازی برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمای پیاده سازی برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راهنمای پیاده سازی برای یکپارچه سازی سریع یک برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Implementation Guide for Rapid Integration of an Outpatient Telemedicine Program During the COVID-19 Pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع عنوان انگلیسی مقاله Analysis of COVID-19 Effect on Residential Loads and Distribution Transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داروساز در موارد اورژانسی سلامت همگانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داروساز در موارد اورژانسی سلامت همگانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داروساز در موارد اورژانسی سلامت همگانی: اقدام سریع در برابر طغیان کرونا ویروس (۲۰۱۹-nCoV) عنوان انگلیسی مقاله Community pharmacist in public health emergencies: Quick to action against the coronavirus 2019-nCoV outbreak انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری زایی و قابلیت انتقال ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری زایی و قابلیت انتقال ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری زایی و قابلیت انتقال ۲۰۱۹-nCoV – یک مرور اجمالی سریع و مقایسه با دیگر ویروس های نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Pathogenicity and transmissibility of 2019-nCoV—A quick overview and comparison with other emerging viruses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV: مروری کوتاه اما جامع عنوان انگلیسی مقاله Recent insights into 2019-nCoV: a brief but comprehensive review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 (COVID-19) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

کووید-19: بیماری کروناویروس 2019 (Coronavirus 2019) یا کووید-19 که به آن بیماری تنفسی حاد ان‌کاو-2019 نیز گفته می‌شود، عفونتی است که بر اثر کرونای جدید، یک ویروس در ارتباط نزدیک با کروناویروس سارس ایجاد می‌شود. این بیماری دلیل شیوع کروناویروس ووهان است. این بیماری اساساً از طریق قطرات ریز تنفسی از افراد مبتلا وقتی سرفه یا عطسه می‌کنند بین افراد پخش می‌شود. زمان بین در معرض بیماری قرار گرفتن و بروز علایم بین 2 و 14 روز است. از طریق شستن دست‌ها و دیگر تدابیر نظافتی می‌توان از پخش آن جلوگیری کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کووید-19 اینجا کلیک نمایید.