دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عضویت الگوریتم های NLMS کرنل انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عضویت الگوریتم های NLMS کرنل انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم عضویت الگوریتم های NLMS کرنل انطباقی: طراحی و تجزیه و تحلیل عنوان انگلیسی مقاله Set-membership adaptive kernel NLMS algorithms: Design and analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم زمانبندی بار بر اساس QoS محور جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم زمانبندی بار بر اساس QoS محور جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم زمانبندی بار بر اساس QoSمحور جدید مبتنی بر یادگیری تقویت در اینترنت انرژی نرم افزار محور عنوان انگلیسی مقاله A novel QoS-enabled load scheduling algorithm based on reinforcement learning in software-defined energy internet انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه نویسی پویای احتمالی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه نویسی پویای احتمالی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم برنامه نویسی پویای احتمالی: یک راه حل برای سیاست نگهداری بهینه برای کابل های برق عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic dynamic programming algorithm: a solution for optimal maintenance policy for power cables انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل همگرایی و الگوریتم های ترکیب محدب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل همگرایی و الگوریتم های ترکیب محدب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حداکثر کورنتروپی تعمیم یافته نقطه ثابت : تجزیه و تحلیل همگرایی و الگوریتم های ترکیب محدب عنوان انگلیسی مقاله Fixed-point generalized maximum correntropy: Convergence analysis and convex combination algorithms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته مبتنی بر استراتژی های ترکیبی برای زمانبندی مسئله – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته مبتنی بر استراتژی های ترکیبی برای زمانبندی مسئله – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته مبتنی بر استراتژی های ترکیبی برای زمانبندی مسئله عنوان انگلیسی مقاله An Improved Ant Colony Optimization Algorithm Based on Hybrid Strategies for Scheduling Problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی ازدحام معلق ها – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی ازدحام معلق ها – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام معلق های برنامه ریزی مسیر جدید برای برنامه ریزی مسیر بازوهای مکانیکی روبات عنوان انگلیسی مقاله A New Trajectory-Planning Beetle Swarm Optimization Algorithm for Trajectory Planning of Robot Manipulators انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم فیلترینگ ابر سه بعدی نقطه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم فیلترینگ ابر سه بعدی نقطه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم فیلترینگ ابر سه بعدی نقطه ای مبتنی بر طبقه بندی عامل تغیر سطح عنوان انگلیسی مقاله A 3D Point Cloud Filtering Algorithm based on Surface Variation Factor Classification انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری الگوریتم های زمان بندی در شبکه های بی سیم با آمار کانال ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری الگوریتم های زمان بندی در شبکه های بی سیم با آمار کانال ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری الگوریتم های زمان بندی در شبکه های بی سیم با آمار کانال ناشناخته عنوان انگلیسی مقاله Learning algorithms for scheduling in wireless networks with unknown channel statistics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل توپولوژیکی الگوریتم انحصار متقابل توزیع شده احتمالی با مرتب سازی دقیق غیر اریب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل توپولوژیکی الگوریتم انحصار متقابل توزیع شده احتمالی با مرتب سازی دقیق غیر اریب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و تحلیل توپولوژیکی الگوریتم انحصار متقابل توزیع شده احتمالی با مرتب سازی دقیق غیر اریب عنوان انگلیسی مقاله Design and topological analysis of probabilistic distributed mutual exclusion algorithm with unbiased refined ordering انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی الگوریتم کاهش پس زمینه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی الگوریتم کاهش پس زمینه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی الگوریتم کاهش پس زمینه برای آشکارسازهای کاهش دید در شب مبتنی بر دوربین خانگی عنوان انگلیسی مقاله Background-Subtraction Algorithm Optimization for Home Camera-Based Night-Vision Fall Detectors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جدید کرم شب تاب برای برنامه ریزی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جدید کرم شب تاب برای برنامه ریزی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم جدید کرم شب تاب برای برنامه ریزی برنامه های کاربردی دسته بندی وظایف تحت محدودیت های بودجه روی ابرهای ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله A Novel Firefly Algorithm for Scheduling Bag-of-Tasks Applications Under Budget Constraints on Hybrid Clouds انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جدید برای مشکل تشکیل سلول – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جدید برای مشکل تشکیل سلول – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم ترکیبی جدید برای مشکل تشکیل سلول در تولید عنوان انگلیسی مقاله A novel hybrid algorithm for manufacturing cell formation problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جستجوی پیشرفته شب پره – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جستجوی پیشرفته شب پره – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم جستجوی پیشرفته شب پره برای مشکلات کوله پشتی Set-Union عنوان انگلیسی مقاله Enhanced Moth Search Algorithm for the Set-Union Knapsack Problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم (Algorithm) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف الگوریتم: الگوریتم یا خوارزمی (نسبت: الگوریتمی، خوارزمیک) مجموعه ای متناهی از دستورالعمل ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. در ریاضیات و علوم کامپیوتر، یک الگوریتم یک دنباله محدود از دستورالعمل‌های کاملاً تعریف شده‌است که معمولاً برای حل یک کلاس از مسائل خاص یا انجام یک محاسبات استفاده می‌شود. الگوریتم‌ها به عنوان مشخصاتی برای انجام محاسبات، پردازش داده‌ها، استدلال خودکار، تصمیم گیری خودکار و سایر وظایف استفاده می‌شوند. شیوه محاسبه معدل در مدرسه، یکی از نمونه‌های الگوریتم است.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات الگوریتم در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.