دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل و الگوریتم تشخیص نفوذ IoT مبتنی بر محاسبات ابری  – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل و الگوریتم تشخیص نفوذ IoT مبتنی بر محاسبات ابری – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل و الگوریتم تشخیص نفوذ اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات ابری و استخراج چند ویژگی ماشین یادگیری افراطی عنوان انگلیسی مقاله Internet of things intrusion detection model and algorithm based on cloud computing and multi-feature extraction extreme learning machine نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک تطبیقی اصلاح شده برای مسئله مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک تطبیقی اصلاح شده برای مسئله مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم ژنتیک تطبیقی اصلاح شده برای مسئله مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی عنوان انگلیسی مقاله A modified adaptive genetic algorithm for multi-product multi-period inventory routing problem انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب الگوریتم حالت CoAP پویای مبنی بر UCB در توزیع اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب الگوریتم حالت CoAP پویای مبنی بر UCB در توزیع اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب الگوریتم حالت CoAP پویای مبنی بر UCB در توزیع اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله A UCB-based dynamic CoAP mode selection algorithm in distribution IoT انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه رایانش لبه-ابر در شبکه خودرویی برای الگوریتم ژنتیک انرژی SLA – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه رایانش لبه-ابر در شبکه خودرویی برای الگوریتم ژنتیک انرژی SLA – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم ژنتیک آگاه از انرژی SLA برای تخلیه محاسباتی یکپارچه لبه-ابر در شبکه های خودرویی عنوان انگلیسی مقاله Energy-SLA-aware genetic algorithm for edge–cloud integrated computation offloading in vehicular networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده  – ۲۰۲۱ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده – ۲۰۲۱ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده در شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Blockchain-based security algorithm on IoT framework for shielded communication in smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص منابع انسانی بر اساس الگوریتم داده کاوی فازی – هینداوی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص منابع انسانی بر اساس الگوریتم داده کاوی فازی – هینداوی

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص منابع انسانی بر اساس الگوریتم داده کاوی فازی عنوان انگلیسی مقاله Human Resource Allocation Based on Fuzzy Data Mining Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی بهبود یافته برای مسئله مکان یابی سبز  – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی بهبود یافته برای مسئله مکان یابی سبز – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی بهبود یافته برای مسئله مکان یابی سبز دوباره دوچرخه با دوچرخه های شکسته عنوان انگلیسی مقاله An enhanced artificial bee colony algorithm for the green bike repositioning problem with broken bikes انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی عنوان انگلیسی مقاله A self-adaptive multi-objective dynamic differential evolution algorithm and its application in chemical engineering انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند آموزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند آموزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم هوشمند آموزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Educational Intelligent System Using Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک الگوریتم خوشه بندی طیفی موازی کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک الگوریتم خوشه بندی طیفی موازی کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی یک الگوریتم خوشه بندی طیفی موازی کارآمد بر روی پردازنده های چند هسته ای در جولیا عنوان انگلیسی مقاله Designing an efficient parallel spectral clustering algorithm on multi-core processors in Julia انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ذخیره سازی داده های بهینه شده IoT – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ذخیره سازی داده های بهینه شده IoT – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم ذخیره سازی داده های بهینه شده IoT مبتنی بر محاسبات ابری در سیستم توزیع شده عنوان انگلیسی مقاله Optimized data storage algorithm of IoT based on cloud computing in distributed system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم ژنتیک کارآمد برای انتخاب ویژگی برای طبقه بندی سری های زمانی اولیه عنوان انگلیسی مقاله Efficient Genetic Algorithm for Feature Selection for Early Time Series Classification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه الگوریتم های مسیریابی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه الگوریتم های مسیریابی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه الگوریتم های مسیریابی در شبکه های روی تراشه بر اساس توپولوژی های چرخشی بهینه دو بعدی عنوان انگلیسی مقاله Development of routing algorithms in networks-on-chip based on two-dimensional optimal circulant topologies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم (Algorithm) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف الگوریتم: الگوریتم یا خوارزمی (نسبت: الگوریتمی، خوارزمیک) مجموعه ای متناهی از دستورالعمل ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. در ریاضیات و علوم کامپیوتر، یک الگوریتم یک دنباله محدود از دستورالعمل‌های کاملاً تعریف شده‌است که معمولاً برای حل یک کلاس از مسائل خاص یا انجام یک محاسبات استفاده می‌شود. الگوریتم‌ها به عنوان مشخصاتی برای انجام محاسبات، پردازش داده‌ها، استدلال خودکار، تصمیم گیری خودکار و سایر وظایف استفاده می‌شوند. شیوه محاسبه معدل در مدرسه، یکی از نمونه‌های الگوریتم است.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات الگوریتم در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.