دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه ریزی ماشین مجازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه ریزی ماشین مجازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله VMSAGE: یک الگوریتم برنامه ریزی ماشین مجازی مبتنی بر اثر گرانشی برای رایانش ابری سبز عنوان انگلیسی مقاله VMSAGE: A Virtual Machine Scheduling Algorithm based on the Gravitational Effect for Green Cloud Computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موازی موثر در تشخیص گره های تاثیر گذار- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موازی موثر در تشخیص گره های تاثیر گذار- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم موازی موثر در تشخیص گره های تاثیر گذار در شبکه های زیستی بزرگ واحد پردازش گرافیکی عنوان انگلیسی مقاله Efficient parallel algorithm for detecting influential nodes in large biological networks on the Graphics Processing Unit انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الگوریتم های خوشه بندی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الگوریتم های خوشه بندی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد الگوریتم های خوشه بندی برای اندازه متغیر و ابعاد مجموعه داده ها عنوان انگلیسی مقاله Performance evaluation of clustering algorithms for varying cardinality and dimensionality of data sets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم داده کاوی اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم داده کاوی اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل انرژی الگوریتم داده کاوی اینترنت اشیاء برای شبکه های ارتباطی سبز هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Energy analysis of Internet of things data mining algorithm for smart green communication networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم رمزگذاری تصویر رنگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم رمزگذاری تصویر رنگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم رمزگذاری تصویر رنگی که ترکیبی از نقشه آرنولد، عملکرد توالی DNA و یک مجموعه Mandelbrot است عنوان انگلیسی مقاله Colour image encryption algorithm combining Arnold map, DNA sequence operation, and a Mandelbrot set انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید اکتیو شیلد رندم مبتنی بر الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید اکتیو شیلد رندم مبتنی بر الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید اکتیو شیلد رندم مبتنی بر الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی اصلاح شده عنوان انگلیسی مقاله Random active shield generation based on modified artificial fish-swarm algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های جستجوی جدید و بهبود یافته و تجزیه و تحلیل دقیق پیچیدگی حالت متوسط آنها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های جستجوی جدید و بهبود یافته و تجزیه و تحلیل دقیق پیچیدگی حالت متوسط آنها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم های جستجوی جدید و بهبود یافته و تجزیه و تحلیل دقیق پیچیدگی حالت متوسط آنها عنوان انگلیسی مقاله New and improved search algorithms and precise analysis of their average-case complexity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد متوازن رنگ شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد متوازن رنگ شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم ژنتیک جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد متوازن رنگ شده مقیاس بزرگ عنوان انگلیسی مقاله A novel genetic algorithm for large scale colored balanced traveling salesman problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم خوشه بندی نظارت شده جدید برای اپلیکیشن های سیستم حمل و نقل – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم خوشه بندی نظارت شده جدید برای اپلیکیشن های سیستم حمل و نقل – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی نظارت شده جدید برای اپلیکیشن های سیستم حمل و نقل عنوان انگلیسی مقاله A Novel Supervised Clustering Algorithm for Transportation System Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی الگوریتم ژنتیک ترکیبی افزایشی با مسئله یک‌ریختی زیرگراف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی الگوریتم ژنتیک ترکیبی افزایشی با مسئله یک‌ریختی زیرگراف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی الگوریتم ژنتیک ترکیبی افزایشی با مسئله یک‌ریختی زیرگراف عنوان انگلیسی مقاله Investigation of incremental hybrid genetic algorithm with subgraph isomorphism problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شاخه و قیمت برای تصویربرداری صورت فلکی EOS و مسئله زمانبندی یکپارچه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شاخه و قیمت برای تصویربرداری صورت فلکی EOS و مسئله زمانبندی یکپارچه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم شاخه و قیمت برای تصویربرداری صورت فلکی EOS و دانلود مسئله زمانبندی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله A branch and price algorithm for EOS constellation imaging and downloading integrated scheduling problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم جستجوی انطباقی محله بزرگ برای مسئله جهت یابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم جستجوی انطباقی محله بزرگ برای مسئله جهت یابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم جستجوی انطباقی محله بزرگ برای مسئله جهت یابی عنوان انگلیسی مقاله An adaptive large neighbourhood search algorithm for the orienteering problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب پایش از دور با بازده فوری ترکیبی با الگوریتم NB-WOA – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب پایش از دور با بازده فوری ترکیبی با الگوریتم NB-WOA – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب پایش از دور با بازده فوری ترکیبی با الگوریتم NB-WOA برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن عنوان انگلیسی مقاله A Hybrid Real-time remote monitoring framework with NB-WOA algorithm for patients with chronic diseases انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم (Algorithm) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف الگوریتم: الگوریتم یا خوارزمی (نسبت: الگوریتمی، خوارزمیک) مجموعه ای متناهی از دستورالعمل ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. در ریاضیات و علوم کامپیوتر، یک الگوریتم یک دنباله محدود از دستورالعمل‌های کاملاً تعریف شده‌است که معمولاً برای حل یک کلاس از مسائل خاص یا انجام یک محاسبات استفاده می‌شود. الگوریتم‌ها به عنوان مشخصاتی برای انجام محاسبات، پردازش داده‌ها، استدلال خودکار، تصمیم گیری خودکار و سایر وظایف استفاده می‌شوند. شیوه محاسبه معدل در مدرسه، یکی از نمونه‌های الگوریتم است.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات الگوریتم در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.