مقاله ISI امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی - صفحه 26 از 28 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی وب در صنایع – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی وب در صنایع – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A study of web privacy policies across industries ترجمه عنوان مقاله مطالعه سیاست های حفظ حریم خصوصی وب در صنایع فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی در گفت و گوی تلفنی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی در گفت و گوی تلفنی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy encounters in Teledialogue ترجمه عنوان مقاله برخورداری از حریم خصوصی در گفت و گوی تلفنی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط کامپیوتر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست های امنیتی در سیستم های کامپیوتری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست های امنیتی در سیستم های کامپیوتری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Automatic security policy enforcement in computer systems ترجمه عنوان مقاله اجرای سیاست های امنیتی خودکار در سیستم های کامپیوتری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت کامپیوتر برای فن آوری های جمع آوری داده ها – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت کامپیوتر برای فن آوری های جمع آوری داده ها – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computer security for data collection technologies ترجمه عنوان مقاله امنیت کامپیوتر برای فن آوری های جمع آوری داده ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهدیدات امنیتی در تکنولوژی بلوتوث – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهدیدات امنیتی در تکنولوژی بلوتوث – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Security threats in bluetooth technology ترجمه عنوان مقاله تهدیدات امنیتی در تکنولوژی بلوتوث فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فنوتیپی قضایی DNA – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فنوتیپی قضایی DNA – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Forensic DNA phenotyping: Developing a model privacy impact assessment ترجمه عنوان مقاله فنوتیپی قضایی DNA: ارزیابی تاثیرات حریم خصوصی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در شبکه های ادهاک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در شبکه های ادهاک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy-Preserving Mobile Crowd Sensing in Ad Hoc Networks ترجمه عنوان مقاله حفظ حریم خصوصی سنجش ازدحام سیار در شبکه های ادهاک فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت داده ها و اعتماد مصرف کننده به خلاقیت فناوری مالی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت داده ها و اعتماد مصرف کننده به خلاقیت فناوری مالی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data security and consumer trust in FinTech innovation in Germany ترجمه عنوان مقاله امنیت داده ها و اعتماد مصرف کننده به خلاقیت فناوری مالی در آلمان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی و شبکه های ادهاک وسیله نقلیه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی و شبکه های ادهاک وسیله نقلیه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy, consent and vehicular ad hoc networks (VANETs) ترجمه عنوان مقاله حریم خصوصی، رضایت و شبکه های ادهاک وسیله نقلیه (VANETs) فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش خستگی حریم خصوصی در رفتار حریم خصوصی آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش خستگی حریم خصوصی در رفتار حریم خصوصی آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of privacy fatigue in online privacy behavior ترجمه عنوان مقاله نقش خستگی حریم خصوصی در رفتار حریم خصوصی آنلاین فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT و حریم خصوصی توسط طراحی در خانه هوشمند – ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT و حریم خصوصی توسط طراحی در خانه هوشمند – ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله IoT And Privacy By Design In The Smart Home ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا و حریم خصوصی توسط طراحی در خانه هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کدگزاری آماری برای فشرده سازی تصویر – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کدگزاری آماری برای فشرده سازی تصویر – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Statistical Encoding Algorithm for Hierarchical Image Compression ترجمه عنوان مقاله الگوریتم کدگزاری آماری برای فشرده سازی تصویر سلسله مراتبی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل شبکه های هوشمند در دولت و اداره عمومی – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل شبکه های هوشمند در دولت و اداره عمومی – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Government – The Potential of Intelligent Networking in Government and Public Administration ترجمه عنوان مقاله دولت هوشمند – پتانسیل شبکه های هوشمند در دولت و […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر