مقاله ISI امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی - صفحه 25 از 28 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد REATO: واکنش به عدم پذیرش حملات سرویسی درIoT – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد REATO: واکنش به عدم پذیرش حملات سرویسی درIoT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله REATO: REActing TO Denial of Service attacks in the Internet of Things ترجمه عنوان مقاله REATO: واکنش به عدم پذیرش حملات سرویسی در اینترنت اشیا […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت امنیت اشیا: یک نظرسنجی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت امنیت اشیا: یک نظرسنجی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things Security: a top-down survey ترجمه عنوان مقاله اینترنت امنیت اشیا: یک نظرسنجی از بالا به پایین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی سیستم با سرویس میکرو SOA و IoT – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی سیستم با سرویس میکرو SOA و IoT – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aspect-oriented challenges in system integration with microservices, SOA and IoT ترجمه عنوان مقاله چالش های مربوط به یکپارچه سازی سیستم با سرویس میکرو SOA […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرآیند برای اجرای سیستم های اطلاعاتی دولتداری امن – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرآیند برای اجرای سیستم های اطلاعاتی دولتداری امن – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A process model for implementing information systems security governance ترجمه عنوان مقاله یک مدل فرآیند برای اجرای سیستم های اطلاعاتی دولتداری امن فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی سیستم و امنیت سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی سیستم و امنیت سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله System Integration and Security of Information Systems ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی سیستم و امنیت سیستم های اطلاعاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل رمزنگاری موثر و امن برای اینترنت اشیای ابری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل رمزنگاری موثر و امن برای اینترنت اشیای ابری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Efficient and secure searchable encryption protocol for cloud-based Internet of Things ترجمه عنوان مقاله پروتکل رمزنگاری موثر و امن برای اینترنت اشیای ابری فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم تأیید هویت داده های امن شده در محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم تأیید هویت داده های امن شده در محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Secured and memory overhead controlled data authentication mechanism in cloud computing ترجمه عنوان مقاله مکانیزم تأیید هویت داده های کنترل شده و امن شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم رمزنگاری ترکیبی برای شبکه زیرساختهای اندازه گیری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم رمزنگاری ترکیبی برای شبکه زیرساختهای اندازه گیری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hybrid Cryptography Algorithm with Precomputation for Advanced Metering Infrastructure Networks ترجمه عنوان مقاله الگوریتم رمزنگاری ترکیبی با پیش محاسبه برای شبکه زیرساختهای پیشرفته اندازه گیری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ هوشمند برای شناسایی گره مخرب توسط رمزنگاری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ هوشمند برای شناسایی گره مخرب توسط رمزنگاری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-level trust based intelligence intrusion detection system to detect the malicious nodes using elliptic curve cryptography in MANET ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح احراز هویت بر اساس رمزنگاری برای ارتباطات شبکه هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح احراز هویت بر اساس رمزنگاری برای ارتباطات شبکه هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An elliptic curve cryptography based lightweight authentication scheme for smart grid communication ترجمه عنوان مقاله یک طرح احراز هویت ضعیف بر اساس رمزنگاری منحنی بیضوی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزنگاری شناختی برای مدیریت اطلاعات هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزنگاری شناختی برای مدیریت اطلاعات هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cognitive cryptography techniques for intelligent information management ترجمه عنوان مقاله تکنیک های رمزنگاری شناختی برای مدیریت اطلاعات هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت داده ها در سیستم های ابری غیر متمرکز – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت داده ها در سیستم های ابری غیر متمرکز – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data security in decentralized cloud systems – system comparison, requirements analysis and organizational levels ترجمه عنوان مقاله امنیت داده ها در سیستم های ابری غیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی در شبکه اجتماعی توییتر – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی در شبکه اجتماعی توییتر – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Collective aspects of privacy in the Twitter social network ترجمه عنوان مقاله جنبه های اجتماعی حریم خصوصی در شبکه اجتماعی توییتر فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر