مقاله ISI امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی - صفحه 27 از 28 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال – IEEE 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال – IEEE 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵  تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital Image Authentication and Encryption using Digital Signature ترجمه عنوان مقاله تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال با استفاده از امضای دیجیتالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت امضای دیجیتال رایگان با استفاده از ECC – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت امضای دیجیتال رایگان با استفاده از ECC – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the security of pairing-free certificateless digital signature schemes using ECC ترجمه عنوان مقاله امنیت طرح امضای دیجیتال certificateless رایگان اشتراکی با استفاده از ECC […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cyber security framework for Internet of Things-based Energy Internet ترجمه عنوان مقاله چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا مبتنی بر اینترنت انرژی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On security challenges and open issues in Internet of Things ترجمه عنوان مقاله چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستم تشخیص نفوذ نسبت به یک منبع IoT پایان به پایان – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستم تشخیص نفوذ نسبت به یک منبع IoT پایان به پایان – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Survey of Intrusion Detection Systems towards an End to End Secure Internet of Things ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستم تشخیص نفوذ نسبت به یک منبع IoT […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶ IEEE

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله InDReS: An Intrusion Detection and Response System for Internet of Things with 6Lo WP AN ترجمه عنوان مقاله InDReS: سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای IoT – سال ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای IoT – سال ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Design and Development of Intrusion Detection System for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله  طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای IoT فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Threat analysis of IoT networks Using Artificial Neural Network Intrusion Detection System ترجمه عنوان مقاله آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ شبکه عصبی مصنوعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم حفظ حریم خصوصی مبنی بر مسیر مکرر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم حفظ حریم خصوصی مبنی بر مسیر مکرر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel Privacy-preserving Algorithm Based on Frequent Path for Trajectory Data Publishing ترجمه عنوان مقاله الگوریتم جدید حفظ حریم خصوصی مبنی بر مسیر مکرر برای انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه امن IoT براساس مجوزهای محلی – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه امن IoT براساس مجوزهای محلی – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Secure Network Architecture for the Internet of Things Based on Local Authorization Entities ترجمه عنوان مقاله معماری شبکه امن IoT براساس وجود مجوزهای محلی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Systems: Development and Issues ترجمه عنوان مقاله سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط کامپیوتر و فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت سرمایه گذاری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت سرمایه گذاری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The paradigm of the integration of different types of management information systems in investment and construction company implementing the project approach ترجمه عنوان مقاله پارادایم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون رقابت و قابلیت همکاری در محاسبات ابر (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون رقابت و قابلیت همکاری در محاسبات ابر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competition law and interoperability in cloud computing ترجمه عنوان مقاله قانون رقابت و قابلیت همکاری در محاسبات ابر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر