دانلود رایگان مقاله ISI برنامه نویسی کامپیوتر به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه نویسی پویای احتمالی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه نویسی پویای احتمالی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم برنامه نویسی پویای احتمالی: یک راه حل برای سیاست نگهداری بهینه برای کابل های برق عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic dynamic programming algorithm: a solution for optimal maintenance policy for power cables انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ادبیات سیستماتیک برنامه های مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ادبیات سیستماتیک برنامه های مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک برنامه های مبتنی بر بلاک چین: وضعیت فعلی، طبقه بندی و مسائل باز عنوان انگلیسی مقاله A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجرت زنده موثر ماشین مجازی برای ظرفیت کاری فشرده نویسی حافظه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجرت زنده موثر ماشین مجازی برای ظرفیت کاری فشرده نویسی حافظه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهاجرت زنده موثر ماشین مجازی برای ظرفیت کاری فشرده نویسی حافظه عنوان انگلیسی مقاله Efficient live virtual machine migration for memory write-intensive workloads انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی‌وارسازی با کمک ابر برای آموزش و یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی‌وارسازی با کمک ابر برای آموزش و یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازی‌وارسازی با کمک ابر برای آموزش و یادگیری – پیشرفت ها و چالش های اخیر عنوان انگلیسی مقاله Cloud-assisted gamification for education and learning – Recent advances and challenges انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی تطبیقی پارامتر مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی برای الگوریتم های تکاملی تفاضلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی تطبیقی پارامتر مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی برای الگوریتم های تکاملی تفاضلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی تطبیقی پارامتر مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی برای الگوریتم های تکاملی تفاضلی عنوان انگلیسی مقاله Association rule mining based parameter adaptive strategy for differential evolution algorithms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای مجازی سازی سبک برای سیستم های نرم افزار محور و رایانش ابری – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای مجازی سازی سبک برای سیستم های نرم افزار محور و رایانش ابری – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردهای مجازی سازی سبک برای سیستم های نرم افزار محور و رایانش ابری: ارزیابی Unikernels و Containers عنوان انگلیسی مقاله Lightweight Virtualization Approaches for Software-Defined Systems and Cloud Computing: An Evaluation of Unikernels and Containers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح رمزگذاری متقارن قابل جستجو مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح رمزگذاری متقارن قابل جستجو مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح رمزگذاری متقارن قابل جستجو مبتنی بر بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله Blockchain-based searchable symmetric encryption scheme انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی شبکه عصبی تطبیقی برای کدگشایی سیگنال های MEG – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی شبکه عصبی تطبیقی برای کدگشایی سیگنال های MEG – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی شبکه عصبی تطبیقی برای کدگشایی سیگنال های MEG عنوان انگلیسی مقاله Adaptive neural network classifier for decoding MEG signals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان گسترده کنترلر ربات مبتنی بر تحمل پذیری خطا – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان گسترده کنترلر ربات مبتنی بر تحمل پذیری خطا – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان گسترده کنترلر ربات مبتنی بر تحمل پذیری خطای مدار مجتمع دیجیتال برنامه پذیر عنوان انگلیسی مقاله Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی گره تأثیرگذار در شبکه های پیچیده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی گره تأثیرگذار در شبکه های پیچیده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص اجتماع و شناسایی گره تأثیرگذار در شبکه های پیچیده با استفاده از برنامه نویسی ریاضی عنوان انگلیسی مقاله Community Detection and Influential Node Identification in Complex Networks using Mathematical Programming انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری الگوریتم های زمان بندی در شبکه های بی سیم با آمار کانال ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری الگوریتم های زمان بندی در شبکه های بی سیم با آمار کانال ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری الگوریتم های زمان بندی در شبکه های بی سیم با آمار کانال ناشناخته عنوان انگلیسی مقاله Learning algorithms for scheduling in wireless networks with unknown channel statistics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد کلیه کلمات دودویی مینیمال لاینحل شبکه پتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد کلیه کلمات دودویی مینیمال لاینحل شبکه پتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد کلیه کلمات دودویی مینیمال لاینحل شبکه پتری عنوان انگلیسی مقاله Generating all minimal petri net unsolvable binary words انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه با کلیشه های جنسیتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه با کلیشه های جنسیتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبارزه با کلیشه های جنسیتی: مطالعه کاربر از یک بازی یادگیری کد، “کد مبارزه”، با دانش آموزان دبیرستانی عنوان انگلیسی مقاله Battling gender stereotypes: A user study of a code-learning game, “Code Combat,” with middle school children انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برنامه نویس کامپیوتر به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر