دانلود رایگان مقاله ISI برنامه نویسی کامپیوتر به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فایروال سایبری ملی ترکیه برای کاهش حملات سایبری در سراسر کشور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فایروال سایبری ملی ترکیه برای کاهش حملات سایبری در سراسر کشور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فایروال سایبری ملی ترکیه برای کاهش حملات سایبری در سراسر کشور عنوان انگلیسی مقاله Turkish national cyber-firewall to mitigate countrywide cyber-attacks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از دارایی های دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محافظت از دارایی های دیجیتال آنها: استفاده از استراتژی های مناسب رسمی و غیر رسمی توسط توسعه دهندگان برنامه عنوان انگلیسی مقاله Protecting their digital assets: The use of formal & informal appropriability strategies by App developers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مدل ریاضی برای ویروس استاکس‌نت در زیرساخت کنترل بحرانی شبکه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مدل ریاضی برای ویروس استاکس‌نت در زیرساخت کنترل بحرانی شبکه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی یک مدل ریاضی برای ویروس استاکس‌نت در یک زیرساخت کنترل بحرانی شبکه عنوان انگلیسی مقاله Design of a mathematical model for the Stuxnet virus in a network of critical control infrastructure انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزگذاری مبتنی بر ویژگی های قابل برگشت با واگذاری متن رمزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزگذاری مبتنی بر ویژگی های قابل برگشت با واگذاری متن رمزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رمزگذاری مبتنی بر ویژگی های قابل برگشت با مقاومت افشای کلید رمزگذاری و واگذاری متن رمزی عنوان انگلیسی مقاله Revocable attribute-based encryption with decryption key exposure resistance and ciphertext delegation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب مدولار برای بررسی سیستم های توزیع تطبیق پذیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب مدولار برای بررسی سیستم های توزیع تطبیق پذیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مدولار برای بررسی سیستم های توزیع تطبیق پذیر عنوان انگلیسی مقاله A modular framework for verifying versatile distributed systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن رهبر نظری در شبکه اجتماعی آنلاین با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن رهبر نظری در شبکه اجتماعی آنلاین با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یافتن رهبر نظری در شبکه اجتماعی آنلاین با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب عنوان انگلیسی مقاله Discover opinion leader in online social network using firefly algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی اطلاعاتی تصمیم گیری برای حصول اطمینان از ایمنی داده ها در سیستم توزیع شده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی اطلاعاتی تصمیم گیری برای حصول اطمینان از ایمنی داده ها در سیستم توزیع شده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پشتیبانی اطلاعاتی و تحلیلی تصمیم گیری برای حصول اطمینان از ایمنی داده ها در سیستم های توزیع شده عنوان انگلیسی مقاله Informational and analytical support of decision-making for ensuring the data safety in distributed systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های مبتنی بر Lorenz dominance برای حل یک مشکل چند هدفه عملی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های مبتنی بر Lorenz dominance برای حل یک مشکل چند هدفه عملی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم های مبتنی بر Lorenz dominance برای حل یک مشکل چند هدفه عملی عنوان انگلیسی مقاله Lorenz dominance based algorithms to solve a practical multiobjective problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش شبکه عصبی عمیق برای تشخیص خودکار مدولاسیون در OFDM با شاخص مدولاسیون – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش شبکه عصبی عمیق برای تشخیص خودکار مدولاسیون در OFDM با شاخص مدولاسیون – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش شبکه عصبی عمیق برای تشخیص خودکار مدولاسیون در OFDM با شاخص مدولاسیون عنوان انگلیسی مقاله A Deep Neural Network Method For Automatic Modulation Recognition In OFDM With Index Modulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی های واقعیت مجازی درباره تطابق و همگرایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی های واقعیت مجازی درباره تطابق و همگرایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازی های واقعیت مجازی درباره تطابق و همگرایی عنوان انگلیسی مقاله Virtual reality games on accommodation and convergence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detecting human emotions using electroencephalography (EEG) using dynamic programming approach ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه جفت سازی-سینوس-لجستیک ۲D برای رمزگذاری تصویر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه جفت سازی-سینوس-لجستیک ۲D برای رمزگذاری تصویر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه جفت سازی-سینوس-لجستیک ۲D برای رمزگذاری تصویر عنوان انگلیسی مقاله ۲D Logistic-Sine-coupling map for image encryption انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی حرکت رول با استفاده از یادگیری عمیق ترکیبی و مدل ARIMA – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی حرکت رول با استفاده از یادگیری عمیق ترکیبی و مدل ARIMA – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی حرکت رول با استفاده از یادگیری عمیق ترکیبی و مدل ARIMA عنوان انگلیسی مقاله Roll motion prediction using a hybrid deep learning and ARIMA model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برنامه نویس کامپیوتر به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر