دانلود رایگان مقاله ISI برنامه نویسی کامپیوتر به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در رمزگذاری همه جانبه تصویری برای واقعیت مجازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در رمزگذاری همه جانبه تصویری برای واقعیت مجازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در رمزگذاری همه جانبه تصویری برای واقعیت مجازی: پیش بینی و ارزیابی عنوان انگلیسی مقاله Recent advances in omnidirectional video coding for virtual reality: Projection and evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معرفی نام دامنه بر اساس شبکه عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معرفی نام دامنه بر اساس شبکه عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معرفی نام دامنه بر اساس شبکه عصبی عنوان انگلیسی مقاله Domain Name Recommendation based on Neural Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنهان سازی داده های برگشت پذیر قابل تفکیک در تصاویر رمز گذاری شده با انتخاب بلوک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنهان سازی داده های برگشت پذیر قابل تفکیک در تصاویر رمز گذاری شده با انتخاب بلوک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پنهان سازی داده های برگشت پذیر قابل تفکیک در تصاویر رمز گذاری شده از طریق استراتژی تعبیه انطباقی با انتخاب بلوک عنوان انگلیسی مقاله Separable reversible data hiding in encrypted images via adaptive embedding strategy with block selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی خودکار الگوریتم های طبقه بندی برنامه نویسی ژنتیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی خودکار الگوریتم های طبقه بندی برنامه نویسی ژنتیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه الگوریتم ژنتیک با تکامل دستوری برای طراحی خودکار الگوریتم های طبقه بندی برنامه نویسی ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Comparison of a genetic algorithm to grammatical evolution for automated design of genetic programming classification algorithms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم رمزگذاری تصویر بر اساس سیستم بی نظمی و سنجش فشرده (CS) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم رمزگذاری تصویر بر اساس سیستم بی نظمی و سنجش فشرده (CS) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم رمزگذاری تصویر بر اساس سیستم بی نظمی و سنجش فشرده (CS) عنوان انگلیسی مقاله An image encryption algorithm based on chaotic system and compressive sensing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه سیگنال های چند جزئی چند متغیره فرکانس زمان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه سیگنال های چند جزئی چند متغیره فرکانس زمان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه سیگنال های چند جزئی چند متغیره فرکانس زمان عنوان انگلیسی مقاله Time-frequency decomposition of multivariate multicomponent signals انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرمال سازی حساس به متن از متن رسانه های اجتماعی در زبان اندونزی بر اساس جاسازی کلمات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرمال سازی حساس به متن از متن رسانه های اجتماعی در زبان اندونزی بر اساس جاسازی کلمات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نرمال سازی حساس به متن از متن رسانه های اجتماعی در زبان اندونزی بر اساس جاسازی عصبی کلمات عنوان انگلیسی مقاله Context-sensitive normalization of social media text in bahasa Indonesia based on neural word embeddings انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل جمعیت شناسی کاربران توییتر که مقالات روانشناختی را ارسال کرده اند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل جمعیت شناسی کاربران توییتر که مقالات روانشناختی را ارسال کرده اند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل جمعیت شناسی کاربران توییتر که مقالات روانشناختی و تحلیل توییت ها را ارسال کرده اند عنوان انگلیسی مقاله Demographics Analysis of Twitter Users who Tweeted on Psychological Articles and Tweets Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم مجموع تجمعی فضایی با تجزیه و تحلیل کلان داده برای تشخیص تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم مجموع تجمعی فضایی با تجزیه و تحلیل کلان داده برای تشخیص تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم مجموع تجمعی فضایی با تجزیه و تحلیل کلان داده برای تشخیص تغییرات آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله Spatial cumulative sum algorithm with big data analytics for climate change detection انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل کلان داده مبتنی بر نگاشت کاهش PANFIS – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل کلان داده مبتنی بر نگاشت کاهش PANFIS – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل کلان داده مبتنی بر نگاشت کاهش PANFIS عنوان انگلیسی مقاله Big Data Analytics based on PANFIS MapReduce انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی اینترنت اشیا شناختی-ابر برای مراقبت سلامت هوشمند – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی اینترنت اشیا شناختی-ابر برای مراقبت سلامت هوشمند – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی اینترنت اشیا شناختی-ابر برای مراقبت سلامت هوشمند: مطالعه موردی برای تشخیص و کنترل تشنج صرعی عنوان انگلیسی مقاله Cognitive IoT-Cloud Integration for Smart Healthcare: Case Study for Epileptic Seizure Detection and Monitoring انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلهای احتمالی کاربر محور برای انتشار محتوا در وبلاگ‌نویسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلهای احتمالی کاربر محور برای انتشار محتوا در وبلاگ‌نویسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلهای احتمالی کاربر محور برای انتشار محتوا در وبلاگ‌نویسی عنوان انگلیسی مقاله User-centered probabilistic models for content diffusion in the blogosphere انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پورتفولیوی میانگین-VaR (ارزش-در-ریسک) – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پورتفولیوی میانگین-VaR (ارزش-در-ریسک) – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین-VaR (ارزش-در-ریسک) : یک روش غیر پارامتری عنوان انگلیسی مقاله Mean-VaR portfolio optimization: A nonparametric approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برنامه نویس کامپیوتر به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر