دانلود رایگان مقاله ISI تشخیص چهره به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق عنوان انگلیسی مقاله Systematic evaluation of deep face recognition methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تشخیص چهره بهبود یافته – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تشخیص چهره بهبود یافته – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم تشخیص چهره بهبود یافته و کاربرد آن در سیستم مدیریت حضور و غیاب عنوان انگلیسی مقاله An improved face recognition algorithm and its application in attendance management system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل مبنی بر کرنل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل مبنی بر کرنل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین محل مبنی بر کرنل – ارائه پراکنده تبعیضی حساس در تشخیص چهره عنوان انگلیسی مقاله Kernel based locality – Sensitive discriminative sparse representation for face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب صورت مختص دامنه برای تشخیص چهره – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب صورت مختص دامنه برای تشخیص چهره – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب صورت مختص دامنه برای تشخیص چهره در ویدیو از نمونه ساده گرفته شده از هر انسان عنوان انگلیسی مقاله Domain-Specific Face Synthesis for Video Face Recognition from a Single Sample Per Person انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویرگری در تشخیص چهره مبتنی بر اجزای پراکنده با رتبه پایین – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویرگری در تشخیص چهره مبتنی بر اجزای پراکنده با رتبه پایین – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصویرگری در تشخیص چهره مبتنی بر اجزای پراکنده با رتبه پایین در تصاویر دارای کیفیت پایین عنوان انگلیسی مقاله Sparse Low-rank Component Based Representation for Face Recognition with Low Quality Images انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی چهره از طریق شبکه های مولد تخاصمی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی چهره از طریق شبکه های مولد تخاصمی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازسازی چهره از طریق شبکه های مولد تخاصمی تو در تو عنوان انگلیسی مقاله Face Inpainting via Nested Generative Adversarial Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره سریع بر اساس نظریه فراکتال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره سریع بر اساس نظریه فراکتال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fast face recognition based on fractal theory ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد تشخیص چهره در حالت پیشرفته – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد تشخیص چهره در حالت پیشرفته – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد تشخیص چهره در حالت پیشرفته با استفاده از نرم افزارهای عمومی و مجموعه داده ها عنوان انگلیسی مقاله State-of-the-art Face Recognition Performance Using Publicly Available Software and Datasets انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یادگیری عمیق در تشخیص چهره – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یادگیری عمیق در تشخیص چهره – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های مرتبط با یادگیری عمیق در تشخیص چهره بدون محدودیت عنوان انگلیسی مقاله What is the Challenge for Deep Learning in Unconstrained Face Recognition? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه انتقال عمیق با مدل سه بعدی morphable در تشخیص چهره – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه انتقال عمیق با مدل سه بعدی morphable در تشخیص چهره – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه انتقال عمیق با مدل های سه بعدی morphable در تشخیص چهره عنوان انگلیسی مقاله Deep Transfer Network with 3D Morphable Models for Face Recognition انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سریع چهره توسط شبکه های پیچشی در استفاده نمونه های سخت ماینینگ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سریع چهره توسط شبکه های پیچشی در استفاده نمونه های سخت ماینینگ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص سریع چهره توسط شبکه های پیچشی عمیق در استفاده محاسبه نشده نمونه های سخت ماینینگ عنوان انگلیسی مقاله Fast Deep Convolutional Face Detection in the Wild Exploiting Hard Sample Mining انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم: دیدگاه هایی از ردیابی چشمی و الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله Mechanisms of facial emotion recognition in autism spectrum disorders: Insights from eye tracking and electroencephalography انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انطباق دامنه عمیق بررسی نشده برای تشخیص چهره – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انطباق دامنه عمیق بررسی نشده برای تشخیص چهره – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep Unsupervised Domain Adaptation for Face Recognition ترجمه عنوان مقاله انطباق دامنه عمیق بررسی نشده برای تشخیص چهره فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI تشخیص چهره (Face Recognition) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تشخیص چهره (چهره نگاری): سیستم شناسایی چهره یک سیستم بیومتریک است که با استفاده از روشهای هوشمند اتوماتیک، هویت یک انسان را بر اساس ویژگیهای فیزیولوژیکی تشخیص و یا تایید می نماید.در حالت عمومی یک سیستم بیومتریک از ویژگیهای فیزیولوژی مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، چهره، اثر کف دست و یا ویژگیهای رفتاری مانند صدا و دست خط به منظور شناسایی استفاده می نماید.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده تشخیص چهره اینجا کلیک نمایید.