دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های عصبی مصنوعی ANN به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق و ارزیابی نگاه مشتری در خرده فروشی – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق و ارزیابی نگاه مشتری در خرده فروشی – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین نگاه مشتری در خرده فروشی با استفاده از یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Customer Gaze Estimation in Retail Using Deep Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی هوشمند رشد محصول بر پایه سازگاری هوش مصنوعی لبه – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی هوشمند رشد محصول بر پایه سازگاری هوش مصنوعی لبه – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر رشد محصول هوشمند بر اساس سازگاری سیستم و هوش مصنوعی Edge عنوان انگلیسی مقاله Smart Crop Growth Monitoring Based on System Adaptivity and Edge AI انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی خطر ابتلا به پوکی استخوان در زنان یائسه – IEEE 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی خطر ابتلا به پوکی استخوان در زنان یائسه – IEEE 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افزایش خطر ابتلا به پوکی استخوان در زنان یائسه عنوان انگلیسی مقاله Use of Artificial Intelligence for Identification of Increased Risk of Osteoporosis Development in Postmenopausal Women نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزیابی ریسک بیش از حد مالی سازی شرکت های مالی برای کنترل ریسک بر اساس داده کاوی – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزیابی ریسک بیش از حد مالی سازی شرکت های مالی برای کنترل ریسک بر اساس داده کاوی – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ارزیابی ریسک بیش از حد مالی سازی شرکت های مالی برای کنترل ریسک بر اساس داده کاوی و یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Financial Enterprises’ Excessive Financialization Risk Assessment for Risk Control based on Data Mining and Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی تیراندازی شخص اول با روش های یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی تیراندازی شخص اول با روش های یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازی تیراندازی شخص اول با روش های یادگیری ماشین با استفاده از پلتفرم تحقیقات هوش مصنوعی بازی VizDoom عنوان انگلیسی مقاله Playing first-person shooter games with machine learning techniques and methods using the VizDoom Game-AI research platform انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG مبتنی بر تبدیل بسته های موجک و تابع همبستگی فرایند تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Automated detection of atrial fibrillation in ECG signals based on wavelet packet transform and correlation function of random process انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تغییر پوشش سطحی زمین بر اساس یک شبکه عصبی مصنوعی برای حوضه رودخانه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تغییر پوشش سطحی زمین بر اساس یک شبکه عصبی مصنوعی برای حوضه رودخانه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی تغییر پوشش سطحی زمین بر اساس یک شبکه عصبی مصنوعی برای حوضه رودخانه نسبتا کم آب در شمال شرقی برزیل عنوان انگلیسی مقاله Modeling land cover change based on an artificial neural network for a semiarid river basin in northeastern Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش شبکه عصبی مصنوعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش شبکه عصبی مصنوعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از  کیوبیت ها به عنوان نورون های مصنوعی: یک رویکرد رایانش کوانتومی عنوان انگلیسی مقاله Training an Artificial Neural Network Using Qubits as Artificial Neurons: A Quantum Computing Approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد مداوم برای آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با فراابتکاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد مداوم برای آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با فراابتکاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد مداوم برای آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با فراابتکاری عنوان انگلیسی مقاله A continuation approach for training Artificial Neural Networks with meta-heuristics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مدار MAC ترکیبی آنالوگ و دیجیتال برای شبکه های عصبی مصنوعی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مدار MAC ترکیبی آنالوگ و دیجیتال برای شبکه های عصبی مصنوعی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی مدار MAC ترکیبی آنالوگ و دیجیتال برای شبکه های عصبی مصنوعی عنوان انگلیسی مقاله Design of Analog and Digital Hybrid MAC Circuit for Artificial Neural Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Plant Leaf Disease Detection and Classification – A Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی برای طبقه بندی پایداری سدیم و پتاسیم – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی برای طبقه بندی پایداری سدیم و پتاسیم – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه برای پیش بینی و طبقه بندی پایداری Coronates سدیم و پتاسیم عنوان انگلیسی مقاله Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression for Prediction and Classifi cation of Sustainability of Sodium and Potassium Coronates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی الگوی بار میان مدت با شبکه عصبی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی الگوی بار میان مدت با شبکه عصبی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی الگوی بار میان مدت با شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی عنوان انگلیسی مقاله Mid-term Load Pattern Forecasting With Recurrent Artificial Neural Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شبکه های عصبی مصنوعی: شبکه عصبی مصنوعی یا به زبان ساده‌تر شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. ایدهٔ اصلی این گونه شبکه‌ها (تا حدودی) الهام‌گرفته از شیوهٔ کارکرد سیستم عصبی زیستی، برای پردازش داده‌ها و اطلاعات برای یادگیری و ایجاد دانش است.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های عصبی مصنوعی اینجا کلیک نمایید.