دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های عصبی مصنوعی ANN به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شبکه های عصبی مصنوعی: شبکه عصبی مصنوعی یا به زبان ساده‌تر شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. ایدهٔ اصلی این گونه شبکه‌ها (تا حدودی) الهام‌گرفته از شیوهٔ کارکرد سیستم عصبی زیستی، برای پردازش داده‌ها و اطلاعات برای یادگیری و ایجاد دانش است.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های عصبی مصنوعی اینجا کلیک نمایید.