دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های عصبی به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های عصبی (Neural Networks) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
شبکه عصبی: شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. ایدهٔ اصلی این گونه شبکه‌ها (تا حدودی) الهام‌گرفته از شیوهٔ کارکرد سیستم عصبی زیستی، برای پردازش داده‌ها و اطلاعات برای یادگیری و ایجاد دانش است.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های عصبی اینجا کلیک نمایید.