دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 39 از 51 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی بدافزار با شبکه های عصبی پیچشی عمیق – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی بدافزار با شبکه های عصبی پیچشی عمیق – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی بدافزار با شبکه های عصبی پیچشی عمیق عنوان انگلیسی مقاله Malware Classification with Deep Convolutional Neural Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نظرسنجی در مورد تکنیک های یادگیری عمیق برای بخش بندی معنایی تصویر و ویدئو – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نظرسنجی در مورد تکنیک های یادگیری عمیق برای بخش بندی معنایی تصویر و ویدئو – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک نظرسنجی در مورد تکنیک های یادگیری عمیق برای بخش بندی معنایی تصویر و ویدئو عنوان انگلیسی مقاله A survey on deep learning techniques for image and video semantic segmentation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بازار سهام NSE با استفاده از مدل های یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بازار سهام NSE با استفاده از مدل های یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی بازار سهام NSE با استفاده از مدل های یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله NSE Stock Market Prediction Using Deep-Learning Models انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از شبکه های عصبی عمیق برای پیش بینی فروش در خرده فروشی مد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از شبکه های عصبی عمیق برای پیش بینی فروش در خرده فروشی مد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی استفاده از شبکه های عصبی عمیق برای پیش بینی فروش در خرده فروشی مد عنوان انگلیسی مقاله Exploring the use of deep neural networks for sales forecasting in fashion retail انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل نوین و مستقل برای تاکسی در شهرهای هوشمند – ۲۰۱۸ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل نوین و مستقل برای تاکسی در شهرهای هوشمند – ۲۰۱۸ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل نوین و مستقل برای تاکسی در شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله A novel autonomous taxi model for smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد شبکه عصبی پیچشی برای پیش بینی مکان پلی آدنیله سازی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد شبکه عصبی پیچشی برای پیش بینی مکان پلی آدنیله سازی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد شبکه عصبی پیچشی برای پیش بینی مکان پلی آدنیله سازی عنوان انگلیسی مقاله DeepPolyA: a convolutional neural network approach for polyadenylation site prediction انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی آزمایش جهت بهینه سازی یادگیری عمیق معماری برای پیش بینی سری زمانی غیر خطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی آزمایش جهت بهینه سازی یادگیری عمیق معماری برای پیش بینی سری زمانی غیر خطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی آزمایش جهت بهینه سازی یادگیری عمیق معماری برای پیش بینی سری زمانی غیر خطی عنوان انگلیسی مقاله Design of Experiment to Optimize the Architecture of Deep Learning for Nonlinear Time Series Forecasting انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگامی دو طرفه در شبکه های عصبی تاخیری جفتی تحت کنترل پین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگامی دو طرفه در شبکه های عصبی تاخیری جفتی تحت کنترل پین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همگامی دو طرفه در شبکه های عصبی تاخیری جفتی تحت کنترل پین عنوان انگلیسی مقاله Bipartite synchronization in coupled delayed neural networks under pinning control انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر پروتکل انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) عنوان انگلیسی مقاله Hybrid meta-heuristic optimization based energy efficient protocol for wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاملات مالی الگوریتمی با شبکه های عصبی پیچشی عمیق – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاملات مالی الگوریتمی با شبکه های عصبی پیچشی عمیق – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معاملات مالی الگوریتمی با شبکه های عصبی پیچشی عمیق: سری زمانی برای رویکرد تبدیل تصویر عنوان انگلیسی مقاله Algorithmic financial trading with deep convolutional neural networks: Time series to image conversion approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه و تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Comparison and Analysis on Artificial Intelligence Based Data Aggregation Techniques in Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت چراغ های راهنمایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت چراغ های راهنمایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت چراغ های راهنمایی با استفاده از ابزار بهینه سازی عنوان انگلیسی مقاله Traffic Lights Management Using Optimization Tool انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد پیش بینی اعتماد مبتنی بر شبکه عصبی احتمالی ناهمگن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد پیش بینی اعتماد مبتنی بر شبکه عصبی احتمالی ناهمگن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد پیش بینی اعتماد مبتنی بر شبکه عصبی احتمالی ناهمگن قوی برای انتخاب سرویس ابری عنوان انگلیسی مقاله An improved robust heteroscedastic probabilistic neural network based trust prediction approach for cloud service selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هوش مصنوعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر