دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 40 از 51 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزیستی انسان-AI در تصمیم گیری سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزیستی انسان-AI در تصمیم گیری سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش مصنوعی و آینده کار: همزیستی انسان-AI در تصمیم گیری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سریع چهره توسط شبکه های پیچشی در استفاده نمونه های سخت ماینینگ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سریع چهره توسط شبکه های پیچشی در استفاده نمونه های سخت ماینینگ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص سریع چهره توسط شبکه های پیچشی عمیق در استفاده محاسبه نشده نمونه های سخت ماینینگ عنوان انگلیسی مقاله Fast Deep Convolutional Face Detection in the Wild Exploiting Hard Sample Mining انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سه لایه ای اینترنت اشیا با الگوریتم یادگیری ماشین برای تشخیص بیماری های قلبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سه لایه ای اینترنت اشیا با الگوریتم یادگیری ماشین برای تشخیص بیماری های قلبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری سه لایه ای اینترنت اشیا نوین با الگوریتم یادگیری ماشین برای تشخیص زودهنگام بیماری های قلبی عنوان انگلیسی مقاله A novel three-tier Internet of Things architecture with machine learning algorithm for early detection of heart diseases انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ترکیب مطلوب بر اساس شبکه های عصبی برای پیش بینی سری های زمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ترکیب مطلوب بر اساس شبکه های عصبی برای پیش بینی سری های زمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ترکیب مطلوب بر اساس شبکه های عصبی برای پیش بینی سری های زمانی عنوان انگلیسی مقاله Optimal Forecast Combination Based on Neural Networks for Time Series Forecasting انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در الگوریتم خوشه بندی BIRCH – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در الگوریتم خوشه بندی BIRCH – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییرات در الگوریتم خوشه بندی BIRCH عنوان انگلیسی مقاله Variations on the Clustering Algorithm BIRCH انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی آسیب ساختاری بر اساس شبکه های عصبی خودرمزنگار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی آسیب ساختاری بر اساس شبکه های عصبی خودرمزنگار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی آسیب ساختاری بر اساس شبکه های عصبی خودرمزنگار و یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Structural damage identification based on autoencoder neural networks and deep learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کرم شب تاب اصلاح شده برای بهینه سازی حداقل مطلق – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کرم شب تاب اصلاح شده برای بهینه سازی حداقل مطلق – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم کرم شب تاب اصلاح شده برای بهینه سازی حداقل مطلق عنوان انگلیسی مقاله A modified firefly algorithm for global minimum optimization انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در سامانه های توصیه گر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در سامانه های توصیه گر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در سامانه های توصیه گر: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The use of machine learning algorithms in recommender systems: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای یادگیری عمیق به منظور افزایش امنیت شبکه – ۲۰۱۸ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای یادگیری عمیق به منظور افزایش امنیت شبکه – ۲۰۱۸ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای یادگیری عمیق به منظور افزایش امنیت شبکه های امنیت تعریف شده با نرم افزار عنوان انگلیسی مقاله A Deep Learning Framework to Enhance Software Defined Networks Security انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد فازی عصبی برای تشخیص افسردگی پس از زایمان – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد فازی عصبی برای تشخیص افسردگی پس از زایمان – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد فازی عصبی برای تشخیص اختلال افسردگی پس از زایمان عنوان انگلیسی مقاله A neuro fuzzy approach for the diagnosis of postpartum depression disorder انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی بلادرنگ برای یک کارخانه هوشمند با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی بلادرنگ برای یک کارخانه هوشمند با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمانبندی بلادرنگ برای یک کارخانه هوشمند با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی عنوان انگلیسی مقاله Real-time scheduling for a smart factory using a reinforcement learning approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد فازی برای مدیریت نویز طبیعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد فازی برای مدیریت نویز طبیعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد فازی برای مدیریت نویز طبیعی در سیستم های توصیه گر گروه عنوان انگلیسی مقاله A fuzzy approach for natural noise management in group recommender systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رده‎‌بندی گروه‌های سنی در شبکه اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رده‎‌بندی گروه‌های سنی در شبکه اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رده‎‌بندی گروه‌های سنی در شبکه اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Age Groups Classification in Social Network Using Deep Learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هوش مصنوعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر