دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 38 از 51 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات زمانی مبهم و سیستم های پشتیبانی تصمیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات زمانی مبهم و سیستم های پشتیبانی تصمیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباطات زمانی مبهم و سیستم های پشتیبانی تصمیم عنوان انگلیسی مقاله Imprecise temporal associations and decision support systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) مبتنی بر بی نظمی برای بهینه سازی روند خشک کردن مخمر نانوایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) مبتنی بر بی نظمی برای بهینه سازی روند خشک کردن مخمر نانوایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) مبتنی بر بی نظمی برای بهینه سازی روند خشک کردن مخمر نانوایی عنوان انگلیسی مقاله Chaotic based differential evolution algorithm for optimization of baker’s yeast drying process انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی عمیق هفت لایه ای مبتنی بر خودرمزگذار نامتراکم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی عمیق هفت لایه ای مبتنی بر خودرمزگذار نامتراکم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی عمیق هفت لایه ای مبتنی بر خودرمزگذار نامتراکم برای تشخیص واکسل خونریزی های کوچک مغزی عنوان انگلیسی مقاله Seven-layer deep neural network based on sparse autoencoder for voxelwise detection of cerebral microbleed انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی سیگنال EEG با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی جهان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی سیگنال EEG با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی جهان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی سیگنال EEG با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی جهان عنوان انگلیسی مقاله EEG signal classification using universum support vector machine انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اطلاعات انگشت نگاری کردن کلان داده ها برای پایداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اطلاعات انگشت نگاری کردن کلان داده ها برای پایداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز اطلاعات انگشت نگاری کردن کلان داده ها برای پایداری عنوان انگلیسی مقاله Big Data fingerprinting information analytics for sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مادام العمر اعمال انسان با شبکه عصبی عمیق – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مادام العمر اعمال انسان با شبکه عصبی عمیق – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری مادام العمر اعمال انسان با شبکه عصبی عمیق خودسازمان یابی عنوان انگلیسی مقاله Lifelong learning of human actions with deep neural network self-organization انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در صنعت ریخته گری فلز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در صنعت ریخته گری فلز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در صنعت ریخته گری فلز: بررسی علمی مقالات پژوهشی عنوان انگلیسی مقاله Decision support systems in the metal casting industry: An academic review of research articles انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره تحت تغییر عبارات و نورپردازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره تحت تغییر عبارات و نورپردازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره تحت تغییر عبارات و نورپردازی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله Face recognition under varying expressions and illumination using particle swarm optimization انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های عصبی کانولوشن عمیق اسپایک مبتنی بر STDP برای تشخیص هدف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های عصبی کانولوشن عمیق اسپایک مبتنی بر STDP برای تشخیص هدف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های عصبی کانولوشن عمیق اسپایک مبتنی بر STDP برای تشخیص هدف عنوان انگلیسی مقاله STDP-based spiking deep convolutional neural networks for object recognition انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماشین های بردار پشتیبانی دوتایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماشین های بردار پشتیبانی دوتایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ماشین های بردار پشتیبانی دوتایی: یک نظرسنجی عنوان انگلیسی مقاله Twin support vector machines: A survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ثبت سفارش هوشمند لباس مبتنی بر سیستم خبره – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ثبت سفارش هوشمند لباس مبتنی بر سیستم خبره – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم ثبت سفارش هوشمند لباس مبتنی بر سیستم خبره عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Costume Recommendation System Based on Expert System انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد Matminer: مجموعه ابزار منبع باز برای مواد داده کاوی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد Matminer: مجموعه ابزار منبع باز برای مواد داده کاوی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Matminer: مجموعه ابزار منبع باز برای مواد داده کاوی عنوان انگلیسی مقاله Matminer: An open source toolkit for materials data mining انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی آنلاین مشاغل شغلی از طریق یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی آنلاین مشاغل شغلی از طریق یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی آنلاین مشاغل شغلی از طریق یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Classifying online Job Advertisements through Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هوش مصنوعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر