دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 38 از 46 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری تأیید امنیت بر اساس شبکه بیزی دینامیکی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری تأیید امنیت بر اساس شبکه بیزی دینامیکی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری تأیید امنیت بر اساس شبکه بیزی دینامیکی در اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Security authentication technology based on dynamic Bayesian network in Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی برای پیش بینی بار خنک کننده ساختمان – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی برای پیش بینی بار خنک کننده ساختمان – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل شبکه بیزی برای پیش بینی بار خنک کننده ساختمان های تجاری عنوان انگلیسی مقاله A Bayesian Network model for predicting cooling load of commercial buildings انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل علت حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل علت حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل زنجیره علت از حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ بر اساس مدل شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Cause-chain analysis of coal-mine gas explosion accident based on Bayesian network model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی شاخص سهام در بازار روزانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی شاخص سهام در بازار روزانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی شاخص سهام در بازار روزانه: یک رویکرد شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Forecasting stock market index daily direction: A Bayesian Network approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش رویداد پیش بینی بر اساس شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش رویداد پیش بینی بر اساس شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پردازش رویداد پیچیده پیش بینی بر اساس شبکه های بیزی تکامل یافته عنوان انگلیسی مقاله Predictive complex event processing based on evolving Bayesian networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بیزی فضا زمانی برای پیشگیری از مالاریا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بیزی فضا زمانی برای پیشگیری از مالاریا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های بیزی فضا زمانی برای پیشگیری از مالاریا عنوان انگلیسی مقاله Spatiotemporal Bayesian networks for malaria prediction انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی متغیرهای پورت با شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی متغیرهای پورت با شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی و پیش بینی متغیرهای پورت با استفاده از شبکه های بیزی عنوان انگلیسی مقاله Classification and prediction of port variables using Bayesian Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان ارتباطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان ارتباطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان های گزاره ای و ارتباطی عنوان انگلیسی مقاله The complexity of Bayesian networks specified by propositional and relational languages انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با استفاده از شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Reliability assessment of marine floating structures using Bayesian network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی کلاسهای شبکه های گسسته مارکوف و بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی کلاسهای شبکه های گسسته مارکوف و بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیچیدگی کلاسهای مفهومی ناشی از شبکه های گسسته مارکوف و شبکه های بیزی عنوان انگلیسی مقاله Complexity of concept classes induced by discrete Markov networks and Bayesian networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه شبکه های بیزی کوانتومی و کلاسیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه شبکه های بیزی کوانتومی و کلاسیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا شبکه های بیزی کوانتومی قوی تر از شبکه های بیزی کلاسیک هستند؟ عنوان انگلیسی مقاله Are quantum-like Bayesian networks more powerful than classical Bayesian networks? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی سرعت باد با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی سرعت باد با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Short-term wind speed forecasting based on improved ant colony algorithm for LSSVM ترجمه عنوان مقاله پیش بینی سرعت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شده بر پروژه های مهندسی سیستم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شده بر پروژه های مهندسی سیستم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A risk-based approach applied to system engineering projects: A new learning based multi-criteria […]