دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری ماشین به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری ماشین (Machine Learning) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف یادگیری ماشین: به عنوان یکی از شاخه‌های وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین به تنظیم و اکتشاف شیوه‌ها و الگوریتم‌هایی می‌پردازد که بر اساس آنها رایانه‌ها و سامانه‌ها توانایی تعلٌم و یادگیری پیدا می‌کنند.هدف یادگیری ماشین این است که کامپیوتر (در کلی‌ترین مفهوم آن) بتواند به تدریج و با افزایش داده‌ها کارایی بهتری در انجام وظیفهٔ مورد نظر پیدا کند. گسترهٔ این وظیفه می‌تواند از تشخیص خودکار چهره با دیدن چند نمونه از چهرهٔ مورد نظر تا فراگیری شیوهٔ گام‌برداری روبات‌های دوپا با دریافت سیگنال پاداش و تنبیه باشد.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده یادگیری ماشین اینجا کلیک نمایید.